Offpist-åkare underskattar betydelsen av att mäta lutning i lavinfarlig terräng

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-26 07:00 CET - Naturvårdsverket

Många sportlovsfirare som kommer till fjällen lockas av möjligheten till offpist. Denna vinter är det komplicerade lavinförhållanden i stora delar av svenska fjällen vilket ställer särskilda krav på den som rör sig i lavinterräng. En viktig del i att förebygga lavinolyckor är att ha noggrann koll på hur brant ett möjligt åk är. En ny enkätundersökning visar att det är vanligt bland offpist-åkare att inte mäta lutning. Hälften svarar att de aldrig eller sällan gör det, eller saknar en metod för att mäta.

Sociala medier kan bidra till att unga kör tuffare offpist-skidåkning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-22 07:00 CET - Naturvårdsverket

Sportlovet innebär många unga skidåkare i fjällen. En växande trend är offpist-åkning bortom skidanläggningarnas områden. En ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd visar att olyckor är vanligt bland unga offpist-åkare. Vanligast är skador efter fall i brant terräng och efter kollisioner med klippor, träd eller andra fasta föremål. Några bakomliggande förklaringar som kan bidra är påverkan från filmer i sociala medier och bättre utrustning som gör brant åkning mer lättillgänglig.

Så kan fjällbesökarna påverkas av klimatförändringarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-08-27 08:00 CEST - Naturvårdsverket

Ett förändrat aktivitetsutbud, kortare vinter- respektive längre barmarksäsonger och krav på ökad samverkan mellan olika aktörer i fjällen. Det är några av de effekter som olika experter och sakkunniga som arbetar inom besöksnäringen i fjällen förutspår i klimatförändringarnas spår. Det framgår av en ny enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört för att beskriva hur fjällsäkerhetsarbetet kan komma att förändras i framtiden.

Allt fler terränglöpare i fjällen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-08-13 08:00 CEST - Naturvårdsverket

Svenska fjällen blir allt populärare för löpning. Åtta av tio fjälldestinationsbolag och fjällstationer uppger att antalet terränglöpare har ökat de senaste fem åren. Även cykling på stigar och leder i fjällen har ökat. Det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört.

Mycket snö och höga vattenflöden väntar tidiga fjällbesökare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-06-15 07:00 CEST - Naturvårdsverket

Alla som planerar att åka till fjällen när reserestriktionerna lättar den 13 juni bör räkna med ovanligt stora snömängder och höga vattenflöden, det gäller främst från Jämtlandsfjällen och norrut. Den som planerar att färdas i högre terräng gör klokt i att anpassa sin utrustning efter rådande snöläge med tanke på detta.

Generella fjällsäkerhetsråd för dem som vistas i fjällen i påsk

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-07 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Även om antalet långväga besökare förväntas bli relativt få i år, är det fortfarande en hel del närboende som kommer att vistas i fjällen under påsken. De kommer att mötas av andra förutsättningar än de är vana vid. Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd har därför sammanställt några generella råd om vad man bör tänka på utifrån de speciella förutsättningar som gäller.

Råd till sportlovsfirare om lavinsäkerhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-25 08:00 CET - Naturvårdsverket

Hittills i vinter har mer än 500 laviner registrerats i fjällen och minst 15 lavintillbud har inträffat varav tio med skidåkare och fem med snöskoterförare men de flesta tillbuden och olyckorna inträffar under februari till april då fjällens högsäsong inträffar och då många söker sig ut i brant terräng.

Fjällsäkerhetsrådet fyller 40 år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-22 09:40 CEST - Naturvårdsverket

I år är det 40 år sedan Fjällsäkerhetsrådet bildades. Stora förändringar har skett i den svenska fjällvärlden sedan starten. Det gäller både vilka aktiviteter som erbjuds och besökarnas kunskaper och erfarenheter, men också vilken utrustning som används.

Klimatförändringarna ställer nya krav på fjällbesökarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-23 07:00 CEST - Naturvårdsverket

I Sverige hör fjällen till de miljöer som kommer att påverkas allra mest av klimatförändringarna. För att kartlägga effekterna för framtidens fjällbesökare har Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd genomfört en serie intervjuer med experter inom olika ämnesområden. Några av konsekvenserna som pekas ut är att extrema väderhändelser kan komma att inträffa allt oftare vilket ger högre vattenflöden och större risker för fjällbesökare när vattendrag ska passeras. Det är en av många slutsatser som presenteras i en ny rapport.

Växande friåkningstrend ställer krav på lavinkunskaper

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-27 09:00 CET - Naturvårdsverket

Sportlovsveckorna innebär många människor i fjällen. En ökande andel väljer att utforska fjällen bortom skidanläggningarnas områden och utstakade snöskoterleder. De flesta lavinolyckor inträffar mellan sportlovet och påsken. Naturvårdsverket går därför ut med viktiga råd för ökad säkerhet till skidåkare- och snöskoterförare som planerar för turer i lavinterräng.