92 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-02-14 09:00 CET - Västra Götalandsregionen

I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

Antidiskrimineringsbyrån Väst får årets människorättsstipendium

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-10 13:48 CET - Västra Götalandsregionen

Antidiskrimineringsbyrån Väst, före detta Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, får i år motta människorättsstipendiet på 100 000 kr för sitt viktiga arbete. Byråns mål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering.

Rosenlundstödet samt Matilda Fröjd och Gullspångs IF får årets Folkhälsopris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-10 13:36 CET - Västra Götalandsregionen

I år delas Folkhälsopriset ut till två pristagare för sina viktiga insatser för en bättre folkhälsa. Rosenlundsstödet arbetar för att hjälpa gatuprostituerade kvinnor i Göteborg och Gullspångs IF:s Matilda Fröjd engagerar sig helhjärtat i föreningens ungdomar, både på och utanför fotbollsplanen.  

Västra Götalandsregionen satsar på ledutveckling- kvalitetssäkrar 200 mil vandrings- och cykelleder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-15 16:32 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen beslutade idag att bevilja 10 800 000 kronor till Västkuststiftelsen som samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.

Pressinbjudan: Pepp på fysisk aktivitet för barn och unga?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-15 09:14 CEST - Västra Götalandsregionen

Barn och unga i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket. Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når upp till rekommendationen om en timmas fysisk aktivitet per dag. Välkommen att i morgon ta del av några av alla de insatser Västra Götalandsregionen gör för att öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga. Tillsammans med Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep och Länsstyrelsen startar vi dagen på Solbackeskolan i Bergsjön, där elever och lärare alltid börjar dagen med att springa en engelsk mile.

Hälsa på lika villkor?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-03 06:30 CET - Västra Götalandsregionen

Hur mår befolkningen i Västra Götaland och hur beskriver invånarna sina levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och cykelvanor? Finns det skillnader i hälsa och livsvillkor som beror på ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller på var i regionen man bor? Det är exempel på frågor som besvaras i enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.

Mohammed Ali – vinnare av årets folkhälsopris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-06 06:30 CET - Västra Götalandsregionen

Lokala förebilder som stärker ungas självkänsla och uppmuntrar till att våga drömma - det är enligt Mohammed Ali ett vinnande koncept för att skapa framtidstro bland unga i Hammarkullen. Igår tilldelades han Västra Götalandsregionens folkhälsopris för sitt stora engagemang för och tillsammans med unga i Hammarkullen.

De får eleverna att prata om det svåra

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-25 06:30 CET - Västra Götalandsregionen

Vart vänder man sig när man mår dåligt? Hur kan man hjälpa en kompis som är mobbad? Svåra frågor och tuffa känslor luftas när eleverna på Stöpenskolan i Skövde träffar fältsekreterarna Emma och Sara. Samtal som är livsnödvändiga, menar de båda.

Fullföljda studier för liv och framtid!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-06 06:30 CET - Västra Götalandsregionen

Fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden, det är forskarna och praktikerna överens om efter årets folkhälsokonferens ”Fullföljda studier – för liv och framtid!”. Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar och över 3 000 elever i Västra Götaland går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. – Att eleverna fullföljer sina studier är vårt gemensamma ansvar, säger Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Psykisk ohälsa hos barn – fokus på årets folkhälsokonferens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-25 06:30 CET - Västra Götalandsregionen

Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar. Att 3 091 elever i Västra Götaland gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet under 2018 är ett hot mot såväl livskvalitet och hälsa som tillväxt och kompetensförsörjning. På årets folkhälsokonferens är temat ”Fullföljda studier – för liv och framtid!” eftersom vi vet att en fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden.