Södertörns högskola utlyser 22 doktorandplatser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-01-27 09:19 CET - Södertörns högskola

Södertörns högskola utlyser 22 doktorandplatser i ämnena Estetik, Filosofi, Genusvetenskap, Historia, Medie- och kommunikationsvetenskap, Miljövetenskap, Nationalekonomi och Retorik. Sista ansökningsdag är 1 mars 2012.

Nya doktorander på högskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-14 14:36 CEST - Södertörns högskola

För första gången välkomnar nu Södertörns högskola doktorander som kommer att genomföra hela sin forskarutbildning vid högskolan. Det är följden av att högskolan förra året tilldelades examensrätt på forskarnivå inom fyra områden.

Kärlek per korrespondens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-08 10:04 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola har examinerat sin första doktorand

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-23 10:09 CET - Södertörns högskola

Den 18 december genomfördes den första examinationen på forskarnivå i Södertörns högskolas historia, då Carl Cederberg försvarade sin avhandling i filosofi. Hittills har högskolans doktorander formellt tillhört och examinerats av andra lärosäten, men sedan första juli 2010 har Södertörns högskola rätt att examinera doktorander inom fyra områden.

Glädjebesked för Södertörns högskola - i praktiken ett universitet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-30 10:06 CEST - Södertörns högskola

Högskoleverket har beslutat att ge Södertörns högskola examensrättigheter på forskarnivå inom fyra områden. Södertörns högskola likställs därmed i praktiken med ett universitet inom områdena historiska studier, miljövetenskapliga studier, kritisk kulturteori samt politik, ekonomi och samhällets organisering. Inom dessa områden finns en stor andel av högskolans undervisning och forskning.