Närhälsans patienter fortsatt nöjda i årets patientenkät

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-15 08:00 CEST - Närhälsan

Närhälsan gör sedan några år tillbaka en egen patientenkät. 2016 såg resultatet mycket bra ut och även i 2017 års enkät ligger kundnöjdheten högt - 96 procent för hela Närhälsan. 5 av 6, eller 84 procent, av de tillfrågade tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med mottagningarna.

Inbjudan att ta del av forskningsresultat om föräldrastödTack vare familjer i Göteborg vet vi nu mer om effekterna av föräldrastöd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-29 15:56 CEST - Närhälsan

Psykisk ohälsa är ett stort och ökande folkhälsoproblem och den beräknas kosta 4 procent av Sveriges BNP årligen. 2012 utarbetade Socialdepartementet därför PRIO-mål, riktade insatser inom området psykisk ohälsa där en prioriterad målgrupp är barn och unga. Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa har i samverkan med sex stadsdelar i Göteborg och Karolinska Institutetsedan 2011 genomfört en forskningsstudie på effekterna av två olika föräldrastöd.