Sommarvecka på Tanumstrand skapar utbyte för familjer med njursjuka barn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-07-04 15:43 CEST - Njurförbundet

Njurförbundets Barn- och föräldragrupp arrangerar årligen sommarveckor. Sedan många år tillbaka har sommarveckan varit förlagd på Tanumstrand i Grebbestad. Den här veckan deltar 16 familjer från hela landet.

Myndighetscheferna är ganska nöjda med regeringens styrning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-28 09:00 CET - Statskontoret

Statskontoret publicerar en undersökning om myndigheternas syn på regeringens styrning. Undersökningen har genomförts av fil. dr. Jenny de Fine Licht och professor Jon Pierre vid Göteborgs universitet, i samarbete med Statskontoret. Myndighetscheferna tycker överlag att regeringens styrning är tydlig och att regeringen visar förtroende för myndigheten. Samtidigt menar myndighetscheferna att samordningen inom Regeringskansliet behöver förbättras.

Tre miljoner utdelat till njurforskning – var tionde svensk berörs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-19 06:16 CET - Njurförbundet

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsföreningför att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.

Transplantationsforskning i Göteborg får bidrag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-23 22:46 CEST - Njurförbundet

Pingströrelsen vill vara en ansvarsfull kraft i Argentina

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-01-10 11:42 CET - Södertörns högskola

Den 10 januari disputerar Geir Aasmundsen vid Södertörns högskola och Göteborgs universitet med sin avhandling om pentekostalism eller pingströrelse, globalisering och samhälle i det samtida Argentina. Hans forskning blottlägger och fördjupar bilden av den protestantiska väckelserörelsen och hur den kan samverka med en sociopolitisk omvälvning.

Brister i samarbetet för bättre havsmiljöforskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-20 09:00 CET - Statskontoret

Unik forskning stöds av Gelinfonden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-10 07:15 CEST - Njurförbundet

Avhandling om Harun Yahya - en turkisk islamsk missionsverksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-27 11:52 CEST - Södertörns högskola