SGI mäter vid Ångermanälven - Hur påverkar grundvattennivåerna risken för skred?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-18 09:00 CET - Statens geotekniska institut

Pressinbjudan Hur påverkar förändrade grundvattennivåer risken för ras och skred vid Ångermanälven? Statens geotekniska institut, SGI, genomför nu mätningar i Sollefteå för att få svar på den frågan. Mätningarna ingår i förstudien till en kommande skredriskkartering längs älven.