Därför håller MP:s plan om bostäder på Bromma flygplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-20 11:10 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I rapporten Därför håller inte bostadsplanerna på Bromma påstår Stockholms Handelskammare att det inte är möjligt att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats. Miljöpartiet har genom visionsdokumentet Bromma Parkstad visat vilken enorm markresurs som flygplatsen innebär samtidigt som att flyget som går till och från Bromma kan dirigeras om till Arlanda. Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms Stad, menar att rapporten från Stockholms Handelskammare lyfter utmaningar som finns oavsett var man bygger i Stockholm.  

Miljöpartiets medlemmar har valt nya gruppledare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-15 14:30 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiets medlemmar har valt Erik Malm och Sara Pettigrew som nya gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stads kommunfullmäktigegrupp. Medlemmarna valde också Elin Olsson som ny gruppledare i exploateringsnämnden samt Awad Hersi som ny gruppledare i arbetsmarknadsnämnden.

MP bjuder in till Valfinal på Skärholmstorget

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-12 09:30 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiets valfinal i Stockholm firas lördag 13 september på Skärholmstorget i Stockholm.

MP satsar 1 miljard på klimatet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-05 07:53 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Klimatproblemen är en av Stockholms största utmaningar. I omställningen av vår stad måsteutsläppen från uppvärmning och trafik minska och andelen förnybar energi öka. Staden måste dessutom ha god beredskap för konsekvenserna av klimatförändringarna som vi nu ser i form av bland annat extrema skyfall. Därför satsar Miljöpartiet en miljard kronor på klimatet. Åsa Lindhagen, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, kommer att debattera klimatet mot de andra politiska partierna på Sjöstadens klimatdag den 6 september.

Alliansen missar att hbt-certifiera mer än hälften av ungdomsmottagningarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-07-31 12:35 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

En bred majoritet av de politiska partierna är idag eniga om att det behövs satsningar för att förbättra bemötandet av hbtq-personer i stadens verksamheter. En mycket viktig del i detta är hbt-certifiering av Stockholms ungdomsmottagningar. Unga hbtq-personer har idag en sämre hälsa än andra unga och är överrepresenterade när det gäller både försök till självmord och riskbruk av alkohol och tobak. Unga hbtq-personer löper också större risk att bli utsatta för våld i och utanför hemmet. Bemötandet på exempelvis en ungdomsmottagning är således mycket viktigt.

MP: 50 miljoner till fler platser på Stockholms äldreboenden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-07-22 08:32 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

— Biståndsbedömningarna är idag för restriktiva. Många äldre som lider av oro och isolering eller har stora fysiska behov av hjälp tvingas mot sin vilja bo kvar hemma, säger Stefan Nilsson (MP)gruppledare i Stockholms stad.

Mp presenterar 50 konkreta förslag för ytterstaden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-08 12:16 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenter Miljöpartiet i Stockholms stad sin rapport "Ett Stockholm som håller ihop". Rapporten sammanfattar Miljöpartiets perspektiv på stadens utmaningar och potential samt våra viktigaste politiska förslag för att Stockholm ska gå från en delad stad till en stad som håller ihop. I rapporten presenteras över 50 konkreta förslag som Miljöpartiet vill genomföra för att skapa förändring.

Miljöpartiet presenterar omfattande satsning på ytterstaden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-08 08:14 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag, den 8 maj, kl 11.30 presenterar Miljöpartiet i Stockholms stad vår rapport "Ett Stockholm som håller ihop".

MP: 200 nya lägenheter till hemlösa barnfamiljer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-04-24 08:26 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

De senaste åren har antalet barn som bor på vandrarhem och hotell tredubblats. Just nu finns det cirka 150 barnfamiljer som bor på otillräckliga boenden. Miljöpartiet föreslår därför att antalet genomgångsbostäder hos SHIS Bostäder ska öka med 200 lägenheter för de kommande två åren. Alliansen har bara planerat för 46 fler lägenheter för denna period, vilket är helt otillräckligt, menar Stefan Nilsson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms Stad.

Alliansen missar nästan hälften av sina egna miljömål

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-04-07 09:49 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms Stad kommer missa 12 av 29 miljömål uppsatta i Miljöprogrammet för 2012-2015. Detta enligt uppföljningsansvariga nämnder som bedömer att 4 delmål inte kommer att uppfyllas alls och att 8 delmål bara kommer att uppfyllas delvis. Alliansen missar därmed 41 procent av sina egna uppsatta mål. Åsa Lindhagen, gruppledare för Miljöpartiet, menar att Alliansen har för låga ambitionsnivåer och att flertalet av målen och delmålen är för vaga.