Vårdöverenskommelser godkändes

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-24 14:54 CEST - Västra Götalandsregionen

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen har godkänt vårdöverenskommelser för år 2020 med styrelserna för Södra Älvsborgs sjukhus, Habilitering och hälsa, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Regionhälsan och Tandvårdsstyrelsen.

VGR startar nu införandet av vårdens nya IT-stöd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-27 11:34 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) har nu signerat kontraktet om ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården med Cerner Sverige AB. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen.

Kraftsamling fullföljda studier – lyfts som framgångsexempel i Europa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-01 07:30 CEST - Västra Götalandsregionen

När World Health Organization Europe genomförde sitt 68:e kommittémöte i Rom den 17–20 september, var temat implementering av Agenda 2030, med utgångspunkt i rätten till hälsa. Hälsoministrar och högnivådelegationer från regionens 53 medlemsländer deltog i mötet och från Västra Götalandsregionen var Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, inbjuden till en paneldebatt för att lyfta Västra Götalandsregionens stora satsning ”Kraftsamling fullföljda studier” som ett lyckat regionalt exempel på hur man kan arbeta med jämlik hälsa.

En hälsosammare framtid – titeln på WHO:s årsmöte i Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-11 07:30 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) tar emot representanter från hela världen när WHO – World Health Organization’s nätverk Regions for Health Network arrangerar sitt årsmöte i Göteborg den 10–12 juni. Agendan för årsmötet är ”Building a healthier future for all: a role to play for everyone” och handlar om FN:s globala hållbarhetsmål och hur medlemsländer och regioner kan arbeta tillsammans för att uppfylla dessa. Här är Sverige och VGR ett framgångsexempel.

Så ska eleverna “Hitta drivet” i skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-04 07:30 CEST - Västra Götalandsregionen

Skolverket belyser att skillnaden mellan flickors och pojkars slutbetyg i grundskolan ökar. Andelen flickor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar medan pojkarna halkar efter. Kommunerna Orust och Dals-Ed har skillnader som är större än i riket. Projektet ”Hitta drivet” syftar till att höja skolresultaten, särskilt för pojkar, och samtidigt få användbar forskning på området. 

Ungas förslag – så ska den psykiska hälsan förbättras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-21 13:11 CEST - Västra Götalandsregionen

Idag överlämnades utredningen ”Ungas beställning till samhället” till socialminister Annika Strandhäll. I utredningen har man frågat ungdomarna själva vad de anser borde göras för att förbättra den psykiska hälsan.

Ny satsning för integration av ensamkommande nyanlända flickor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-18 11:41 CEST - Västra Götalandsregionen

Antalet ensamkommande nyanlända flickor har ökat och det saknas idag ett anpassat mottagande för just flickor. I Trollhättan finns projektet "Integrera mera - ensamkommande nyanlända flickor" som ser till att flickorna genom olika fritidsaktiviteter inkluderas och integreras i samhället. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.

Sagocafé i Tynnered ska öka läskunnigheten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-18 11:37 CEST - Västra Götalandsregionen

Centrala Tynnered är ett socioekonomiskt utsatt område där det finns en strävan om att kunna erbjuda barn och unga samma möjligheter som de som växer upp i socioekonomiskt starka områden. Sannolikheten är större att barn som bor här växer upp i hushåll utan böcker och att de inte har någon vuxen som läser för dem. Därför vill Stadsdelsförvaltning Västra Göteborg, område Kultur och Fritid starta ett Sagocafé på mötesplatser i centrala Tynnered. Hit är föräldrar och barn välkomna på högläsning. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.

– Hur mår västragötalänningarna? Genom folkhälsoenkäten får vi svaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-27 08:18 CET - Västra Götalandsregionen

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 västragötalänningar. 

Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion för fullföljda studier

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-21 14:07 CEST - Västra Götalandsregionen

Folkhälsokommittén vill att Västra Götaland blir pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Kommittén beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.