Avfall Sverige i Almedalen: Så mycket bättre med kommunalt insamlingsansvar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-17 09:00 CEST - Avfall Sverige AB

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En genomförandeutredning tillsätts för ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Målet är att det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Vi väntar nu bara på att få veta vem som är utredaren.

Allt mer näring och material återvinns – energiåtervinningen minskar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-02 07:30 CEST - Avfall Sverige AB

Biologisk återvinning och materialåtervinningen ökar samtidigt som energiåtervinningen minskar. Det visar ny statistik över hushållsavfall i Sverige, som Avfall Sverige presenterar i dag.

Avfall Sveriges årsmöte: Så planerar kommunerna för det nya insamlingsansvaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-27 09:31 CEST - Avfall Sverige AB

Insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper tas över av kommunerna. De kan därmed utveckla nya fastighetsnära och rationella system för att hantera allt hushållsavfall, till nytta för medborgarna. Men vilka är de juridiska förutsättningarna för att ta över ansvaret? Och hur ska kommunerna planera?

Internationellt intresse för Miljönär-vänliga kampanjen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-25 09:54 CEST - Avfall Sverige AB

På inbjudan av EU-kommissionen deltog Avfall Sverige 20–21 maj i ett europeiskt forum för miljöinnovationer. Intresset för Avfall Sveriges arbete med förebyggande av avfall är stort. Forumet hölls bland annat med anledning av att kommissionen förbereder ett nytt förslag om cirkulär ekonomi. Det tidigare förslaget drogs tillbaka när nya kommissionen tillträdde.

Avfall Sverige välkomnar säkrare tillsyn av farligt avfall-transporter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-22 09:07 CEST - Avfall Sverige AB

Riksrevisionen har granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Slutsatsen är att det finns brister i systemet för tillsyn vilket leder till att det inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen på området. Därmed finns en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa, påpekar Riksrevisionen.

Avfall Sverige välkomnar kommunalt insamlingsansvar för allt hushållsavfall

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-07 08:31 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige och kommunerna välkomnar regeringens tydliga besked att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper tas över av kommunerna.

Bli rik på gamla jeans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-23 08:00 CET - Avfall Sverige AB

Köp dina nästa jeans second hand, så blir du nästan 8 kilo lättare. Dessutom spar du pengar på kuppen. Riktigt Miljönär-vänligt!