Nytt forskningsinstitut för mångreligiositet och sekularitet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-18 11:40 CET - Södertörns högskola

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, och sedan en tid också ett av Europas mest mångreligiösa länder. Det ställer samhället inför både svåra utmaningar och nya möjligheter. För att bidra till att utmaningar omvandlas till möjligheter satsar Södertörns högskola på ett nytt forskningsinstitut, IMS - Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet.

Södertörns högskola har tredje största ökningen i landet av antal sökande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-17 12:32 CEST - Södertörns högskola

Mest sökta programmen och kurserna på Södertörns högskola

Söktrycket till Södertörns högskola ökar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-02 10:39 CET - Södertörns högskola

Gustav Amberg föreslås till ny rektor för Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-17 19:50 CET - Södertörns högskola

förordnas som ny rektor för Södertörns högskola under perioden 2016-07-01 till 2022-06-30. Förslaget följer på en gedigen rekryteringsprocess som inleddes i juni 2015.– Det är en nöjd och enig styrelse som har glädjen att meddela regeringen beslutet om att föreslå Gustav Amberg som ny rektor, säger styrelseordförande Minoo Akhtarzand. Gustav Amberg har en hög akademisk kompetens, lång ledarerfarenhet och egenskaper som väl uppfyller den kravprofil vi satt upp för att leda Södertörns högskola framåt.Gustav Amberg är sedan 1999 professor i strömningsmekanik vid KTH. Han har varit gästforskare vid MIT, Stanford och nyligen vid University of Tokyo. Han har varit huvudhandledare för 13 doktorander och har en lång och välciterad publikationslista.Gustav Amberg var skolchef vid skolan för teknikvetenskap på KTH i två omgångar under perioden december 2004 till mars 2013 vilket innebar ansvar för undervisning och forskning inom skolans område. I samband med KTH:s omorganisering till skolor fick Gustav Amberg i uppdrag att bygga upp skolan som består av sju institutioner med ca 600 anställda varav 70 professorer. Omsättningen 2013 var ca 700 Mkr. Institutionerna leds av prefekter som utses av skolchefen. Gustav Amberg har regelbundet undervisat på grundutbildningen förutom under perioden då han var skolchef.Sedan 2008 är Gustav vice rektor för fakultetsutveckling och jämställdhet. Han är medlem i regeringens expertgrupp för jämställdhet i högskolan och sedan 2013 ledamot i högskolan Dalarnas styrelse. Sedan 2004 har Gustav Amberg i egenskap av skolchef och senare vice rektor ingått i KTHs ledningsgrupp.Regeringen väntas fatta sitt beslut om förordnande inom kort.För mer information, kontakta:

Ny avhandling: Flöjtskeppens besättning levde tillsammans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-17 06:11 CEST - Södertörns högskola

23 maj är sista ansökningsdag till vårens polisutbildning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-05 07:00 CEST - Södertörns högskola

Hög kvalitet på utbildningar i historia

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-02-26 16:12 CET - Södertörns högskola