Religionsjournalistik nyanserar debatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-18 15:09 CET - Södertörns högskola

Mod att tala

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-02-15 09:28 CET - Södertörns högskola

Södertörns högskola har i tio år haft en unik retorikkurs för studenter med talängslan. Nu presenteras våga-tala-metodiken i en ny bok.

Nya medier flyttar gränser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-08-29 11:37 CEST - Södertörns högskola

Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, beskriver i en ny bok hur olika värden förändras och utmanas i det nya medielandskapet, i och med att gränsen mellan producent och konsument blir alltmer flytande.

Möte över gränser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-04-13 15:31 CEST - Södertörns högskola

Samhällsförändrare får ny utbildning på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-03-11 09:49 CET - Södertörns högskola

Politik och aktivt medborgarskap är ett nytt 3-årigt utbildningsprogram, som riktar sig till samhällsintresserade som vill använda sitt engagemang i sitt yrke. Programmet startas vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola, en av landets ledande vetenskapliga miljöer inom området. Det får unik koppling till den senaste forskningen och till politiska aktörer.

Nytänkande spelutbildning på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-25 12:36 CET - Södertörns högskola

Spelutvecklare är ett framtidsyrke, oavsett om du vill programmera, jobba med det grafiska eller med design och projektledning. Oavsett inriktning kan man från och med hösten gå det 3-åriga Spelprogrammet vid Södertörns högskola, vilket leder till en fil kand i medieteknik med inriktning spel.

Journalister utbildade på Södertörns högskola får jobb

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-08-17 11:39 CEST - Södertörns högskola

Fyra av fem som går ut journalistutbildningen vid Södertörns högskola arbetar som journalist eller i näraliggande områden två år efter examen. Det visar en enkät som besvarats av 275 tidigare studenter som gått ut de senaste åren. De flesta får olika typer av tillfälliga jobb i början. Men fem år efter examen har 60 procent av dem som fortsatt som journalist också ett fast jobb.

Populärt att läsa på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-04-20 14:36 CEST - Södertörns högskola

Mest sökta program vid Södertörns högskola till hösten