Plan för varg inom renskötselområdet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-15 14:12 CET - Naturvårdsverket

Just nu håller en gemensam handlingsplan för varg som befinner sig inom renskötselområdet på att tas fram av Naturvårdsverket tillsammans med andra berörda aktörer. ​I och med den kommer det bli tydligare vilka åtgärder som vidtas när en varg kommer in i renskötselområdet, vem som gör vad och när det kan bli aktuellt med flytt av varg. ​

Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-09 10:32 CET - Statens geotekniska institut

Nycklar till ett klimatanpassat markbyggande är vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden. Det visar den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram.