Alliansen missar att hbt-certifiera mer än hälften av ungdomsmottagningarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-07-31 12:35 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

En bred majoritet av de politiska partierna är idag eniga om att det behövs satsningar för att förbättra bemötandet av hbtq-personer i stadens verksamheter. En mycket viktig del i detta är hbt-certifiering av Stockholms ungdomsmottagningar. Unga hbtq-personer har idag en sämre hälsa än andra unga och är överrepresenterade när det gäller både försök till självmord och riskbruk av alkohol och tobak. Unga hbtq-personer löper också större risk att bli utsatta för våld i och utanför hemmet. Bemötandet på exempelvis en ungdomsmottagning är således mycket viktigt.

Åsa Jernberg (MP): Hbt-certifiera Stockholms skolor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-20 08:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I samband med skolstarten lägger Åsa Jernberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, en motion för en mer inkluderande skola. Motionen inkluderar bland annat förslag för att hbt-certifiera skolan och göra en översyn av de läromedel som används i stadens skolor.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-30 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stads gruppledare, Åsa Jernberg, presenterade idag tolv förslag för ett kärleksfullare och mer inkluderande Stockholm. Förslagen har som mål att säkerställa att Stockholms stad tar tillvarata hbtq-personers rättigheter i exempelvis förskolan, skolan, idrotten, socialtjänsten och i äldreomsorgen.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-29 14:44 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Imorgon tisdag kommer Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Åsa Jernberg, att presentera tolv förslag för ett mer kärleksfullt och inkluderande Stockholm.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-29 09:16 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Imorgon tisdag kommer Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Åsa Jernberg, att presentera tolv förslag för ett mer kärleksfullt och inkluderande Stockholm.

Miljöpartiet ordnar panelsamtal på Pride med bland annat Victoria Svensson

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-03 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Tillsammans i den moderna familjen

Fler genuspedagoger i förskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-02-01 07:10 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Skolinspektionen pekar i veckan på brister i hur Stockholms förskolor arbetar med att motverka traditionella könsroller. Idag besöker Daniel Helldén, Miljöpartiets oppositionsborgarråd, Sveriges första HBT-certifierade förskola för att se hur de arbetar med genuspedagogik.

Egalia måste få långsiktig finansiering!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-02 18:04 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag ordnar RFSL Stockholm "Vuxen-Egalia" för att samla in pengar till Egalia, fritidshänget för hbt-ungdomar. Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand ställer upp som "auktionsobjekt" och skänker en fika som går till högstbjudande.

Miljöpartiet uppmanar baltiska politiker att ta ansvar för hatbrott

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-07-29 15:02 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Imorgon fredag genomför Miljöpartiet i Stockholms stadshus seminariet "Preventing Hate Crimes in the Baltic countries" i Pride House med inbjudna gäster från hbt-organisationer från Estland, Lettland och Litauen. Seminariet ska behandla politikens makt och ansvar att förebygga våld och hatbrott mot hbt-personer.