Alliansen missar att hbt-certifiera mer än hälften av ungdomsmottagningarna

Press Releases - Published: 2014-07-31 12:35 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

En bred majoritet av de politiska partierna är idag eniga om att det behövs satsningar för att förbättra bemötandet av hbtq-personer i stadens verksamheter. En mycket viktig del i detta är hbt-certifiering av Stockholms ungdomsmottagningar. Unga hbtq-personer har idag en sämre hälsa än andra unga och är överrepresenterade när det gäller både försök till självmord och riskbruk av alkohol och tobak. Unga hbtq-personer löper också större risk att bli utsatta för våld i och utanför hemmet. Bemötandet på exempelvis en ungdomsmottagning är således mycket viktigt.

Eskilstuna kommun på Springpride

Press Releases - Published: 2014-05-22 06:00 CEST - Eskilstuna kommun

Olika men lika – tältsamverkan under Springpride

Press Releases - Published: 2014-05-21 06:00 CEST - Eskilstuna kommun

Åsa Jernberg (MP): Hbt-certifiera Stockholms skolor

Press Releases - Published: 2013-08-20 08:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I samband med skolstarten lägger Åsa Jernberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, en motion för en mer inkluderande skola. Motionen inkluderar bland annat förslag för att hbt-certifiera skolan och göra en översyn av de läromedel som används i stadens skolor.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Press Releases - Published: 2013-07-30 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stads gruppledare, Åsa Jernberg, presenterade idag tolv förslag för ett kärleksfullare och mer inkluderande Stockholm. Förslagen har som mål att säkerställa att Stockholms stad tar tillvarata hbtq-personers rättigheter i exempelvis förskolan, skolan, idrotten, socialtjänsten och i äldreomsorgen.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Press Releases - Published: 2013-07-29 14:44 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Imorgon tisdag kommer Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Åsa Jernberg, att presentera tolv förslag för ett mer kärleksfullt och inkluderande Stockholm.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Press Releases - Published: 2013-07-29 09:16 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Imorgon tisdag kommer Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Åsa Jernberg, att presentera tolv förslag för ett mer kärleksfullt och inkluderande Stockholm.

Ett halvt decennium med tältsamverkan

Press Releases - Published: 2013-05-22 11:23 CEST - Eskilstuna kommun

Modiga, stolta, trygga och olika medarbetare i Springprides parad

Press Releases - Published: 2013-05-21 09:32 CEST - Eskilstuna kommun