Alliansen missar att hbt-certifiera mer än hälften av ungdomsmottagningarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-07-31 12:35 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

En bred majoritet av de politiska partierna är idag eniga om att det behövs satsningar för att förbättra bemötandet av hbtq-personer i stadens verksamheter. En mycket viktig del i detta är hbt-certifiering av Stockholms ungdomsmottagningar. Unga hbtq-personer har idag en sämre hälsa än andra unga och är överrepresenterade när det gäller både försök till självmord och riskbruk av alkohol och tobak. Unga hbtq-personer löper också större risk att bli utsatta för våld i och utanför hemmet. Bemötandet på exempelvis en ungdomsmottagning är således mycket viktigt.

Åsa Jernberg (MP): Hbt-certifiera Stockholms skolor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-20 08:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I samband med skolstarten lägger Åsa Jernberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, en motion för en mer inkluderande skola. Motionen inkluderar bland annat förslag för att hbt-certifiera skolan och göra en översyn av de läromedel som används i stadens skolor.

Panelsamtal på Stockholm Pride: Ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-01 08:20 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Panelsamtal på Stockholm Pride: En normkritisk skola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-31 08:19 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-30 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stads gruppledare, Åsa Jernberg, presenterade idag tolv förslag för ett kärleksfullare och mer inkluderande Stockholm. Förslagen har som mål att säkerställa att Stockholms stad tar tillvarata hbtq-personers rättigheter i exempelvis förskolan, skolan, idrotten, socialtjänsten och i äldreomsorgen.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-29 14:44 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Imorgon tisdag kommer Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Åsa Jernberg, att presentera tolv förslag för ett mer kärleksfullt och inkluderande Stockholm.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-29 09:16 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Imorgon tisdag kommer Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Åsa Jernberg, att presentera tolv förslag för ett mer kärleksfullt och inkluderande Stockholm.

Miljöpartiet ordnar panelsamtal på Pride med bland annat Victoria Svensson

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-03 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Tillsammans i den moderna familjen