Sexualiteten formade identiteten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-19 15:01 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Myten om Nobelprisets dödskyss

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-09 16:09 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

litteraturvetaren Anna Gunder

Humanistdagen på Södertörns högskola sätter humaniora i fokus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-08 14:45 CEST - Södertörns högskola

Den 12 oktober arrangeras Humanistdagen på Södertörns högskola. Förmiddagens föreläsningar handlar om vad humaniora är, humanioras roll i samhället, humaniorastudier och arbetsmarknaden för humanister. Under eftermiddagen bjuds det på introduktioner till totalt fjorton humanistiska ämnen. Fri entré! www.sh.se/humanistdagen

På jakt efter den goda läraren

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-26 11:28 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Den goda läraren

Nya pro futura-forskare och nya nomineringar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-25 14:25 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Under högtidliga former välkomnades tre nya Pro Futura-forskare till SCAS i Uppsala. Det är litteraturvetaren Paula Henrikson, psykologen Jonas Olofsson och historikern Pärtel Piirimäe som efter ett långt nominerings- och urvalsförfarande får chansen att utvecklas som forskare i elitsatsningen Pro Futura.

Godkänt för forskningspropositionen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-12 11:01 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Stor religionsvetenskaplig konferens på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-07-24 11:17 CEST - Södertörns högskola

Den 23-26 augusti anordnas på Södertörns högskola en internationell religionsvetenskaplig konferens, "Ends and Beginnings", som tros bli den största av sitt slag hittills.

Årets Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-14 09:07 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

 

Att angöra en brygga

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-15 09:00 CEST - Södertörns högskola

Vad är en maritim landningsplats och vad är dess källvärde för de arkeologiska tolkningarna om människors verksamhet vid vatten? Kristin Ilves, doktorand i arkeologi, har i sin avhandling omdefinierat begreppet landningsplats för att göra det mer användbart.

Ökat intresse för spetsforskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-14 09:07 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Intresset för att kunna satsa på en forskarkarriär inom samhällsvetenskap och humaniora växer. Nio svenska och två europeiska universitet har nominerat totalt 25 forskare till