Viktigt besked från Trafikverket om tågtrafiken i Kronoberg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-06-02 11:12 CEST - Region Kronoberg

I en utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona lyfter Trafikverket behovet av dubbelspår mellan Växjö-Alvesta. Det är ett första viktigt steg för att byggandet av dubbelspåret ska bli verklighet.

59 kilometer nya cykelbanor och 11 000 cykelparkeringar har byggts i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-31 08:15 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu slutredovisas alla de cykelprojekt som ingått i cykelmiljarden 2012-2018, en slutredovisning som visar på att Stockholms stad anlagt 59 kilometer nya cykelbanor inom ramen för 90 olika investeringsprojekt och byggt över 11 000 nya cykelparkeringar under de senaste åren.

Pressinbjudan: Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-24 11:44 CEST - Kalmar kommun

Nu gör Kalmar, Karlskrona och Växjö gemensam sak och lämnar tillsammans ett yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Välkommen att höra mer om förslaget.

Tyck till om regionens framtida infrastruktur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-14 14:11 CEST - Region Kronoberg

I dag antog regionala utvecklingsnämnden förslaget till ny länstransportplan för Kronoberg 2018-2029. Nu följer en öppen process för att samla in synpunkter på förslaget, och även på framtida cykelvägar och kultur i Kronoberg.

86 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-15 10:46 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

86 miljoner kronor satsas på bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Länsstyrelsen har beviljat 22 projekt stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Besluten innebär att stora områden på landsbygden över hela länet, från havsnära områden i Täfteå till Fatmomakke i fjällbygden, får tillgång till snabbt bredband med minst 100 megabit.

"Nu krävs ett sydostpaket för statlig infrastruktur"

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-01 11:58 CET - Kalmar kommun

Idag kom beskedet att sverigeförhandlarna kommer fortsätta en dialog med parterna som förespråkar en västlig sträckning genom Småland av den höghastighetsbana som ska byggas mellan Stockholm och Malmö.– Ett bakslag för kommunerna i sydöstra Sverige men sista ordet är ännu inte sagt, menar kommunstyrelsens ordförande i Kalmar Johan Persson (S).

Ett steg närmare ny tågdepå i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-15 15:00 CEST - Eskilstuna kommun

En ny milstolpe är passerad inför förverkligandet av den nya tågdepån i Eskilstuna. Idag tecknades ett tjugofemårigt hyreskontrakt mellan Eskilstuna kommun och MÄLAB om hyra av tågdepån på Gredby bangård.

Drömmen om den nya staden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-14 09:53 CEST - Södertörns högskola

Jonas Lindström, doktorand i sociologi, har skrivit en avhandling om stadsförnyelsen i Riga efter Sovjettiden. Han har undersökt hur drömbilder av en ny tid formas av historien såväl som framtiden och hur detta avspeglar sig i stadens landskap.