Naturvårdsverket bygger system för bekämpning av invasiva främmande arter på land – både växter och djur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-24 09:17 CEST - Naturvårdsverket

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva främmande arter. Nu tar Naturvårdsverket fram ramavtal som underlättar för länsstyrelserna att anlita entreprenörer och specialister för bekämpningsarbetet.

Sverige har lagt 30 miljoner på att bekämpa invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-03 11:46 CEST - Naturvårdsverket

Sverige har för första gången rapporterat till EU vilka insatser som landet gjort mot invasiva främmande arter. Mest insatser är gjorda för att bekämpa jätteloka, bisam har framgångsrikt hållits tillbaka och sidenört är den art som vi är närmast lyckats få bort helt.

Allmänheten behöver hjälpa till att rapportera invasiva främmande växter och djur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-15 13:11 CEST - Naturvårdsverket

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter

Främmande arter som är en risk för biologisk mångfald i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-21 09:19 CET - Naturvårdsverket

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskbedömt drygt 1000 främmande arter av växter, svampar och djur. Resultatet visar att hälften av de genomgångna arterna nu eller på sikt kan åstadkomma ekologiska effekter på svensk natur. En del av arterna har redan effekter.

Invasiva trädgårdsarter med störst risk för biologisk mångfald – 5 kända och 5 nya

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-26 10:37 CEST - Naturvårdsverket

ArtDatabanken har riskklassificerat främmande arter utifrån vilken påverkan de kan ha på biologisk mångfald i Sverige. Bland trädgårdsväxterna är det parkslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris, vresros och jättebalsamin som idag är största hotet, men snöbär, häggmispel, flocknäva, jättedaggkåpa och skogklematis kan bli lika problematiska.

Många saknar kunskap om problemet med invasiva främmande arter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-01 09:17 CEST - Naturvårdsverket

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenskar inte är medvetna om att invasiva främmande arter är ett miljöproblem. Få vet att de själva kan bidra för att minska spridningen av invasiva främmande arter.