Fler lodjur dokumenterade under årets inventering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-15 13:02 CEST - Naturvårdsverket

Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 250 lodjur i Sverige. Nationellt är det en ökning med ungefär 100 djur jämfört med förra året. Antalet lodjur ligger därmed över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

395 vargar i Sverige i vintras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-01 13:45 CEST - Naturvårdsverket

Resultatet från inventeringsperioden 2020/21 visar att det finns cirka 395 vargar i Sverige. Det är en ökning från förra vintern då inventeringen visade cirka 365 vargar.

Den svenska järvstammen växer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-01 12:00 CET - Naturvårdsverket

I årets inventering av järvpopulationen har antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar i landet ökat från 97 till 124 jämfört med förra året. Järvpopulationen uppskattas till cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

Så fungerar inventeringssystemet för stora rovdjur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-05 15:01 CEST - Naturvårdsverket

Björn, järv, lodjur, varg och kungsörn inventeras löpande för att ta reda på hur stora stammarna är och var de finns. Kunskapen om arternas antal och utbredning är viktig för att kunna genomföra en hållbar och långsiktig viltförvaltning. Inventeringsresultatet utgör bland annat grund för beslut om jakt, skadeförebyggande åtgärder samt för ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.

Fler järvföryngringar hittade i år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-01 13:00 CET - Naturvårdsverket

I årets inventering av järvpopulationen har antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar i landet ökat från 58 till 97 jämfört med förra året. Järvpopulationen uppskattas till cirka 522 järvar i Sverige. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

Färre vargar i år än i fjol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-01 07:30 CEST - Naturvårdsverket

Inventeringsresultaten från vintern 2015/16 visar att det finns cirka 340 vargar i Sverige. Det är en minskning jämfört med vintern 2014/15 då resultatet var 415 vargar.