Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-20 15:05 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande har anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

Omsorgen gör Lex Sarah-anmälan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-12-20 16:35 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande har inträffat inom hemtjänsten. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-27 16:00 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande inträffade inom hemtjänsten i september. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Norlandia följer IVO:s beslut

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-09 15:13 CET - Kalmar kommun

Idag har omsorgsnämndens ordförande och omsorgsförvaltningens ledning träffat representanter från Norlandia Care AB för att diskutera Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut efter tillsynen av Norlandias tre vård- och omsorgsboenden i Kalmar.

Uttalanden angående IVO:s tillsyn av Norlandias boenden i Kalmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-05 16:00 CET - Kalmar kommun

Omsorgsnämnden har idag mottagit det beslut som myndigheten Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har fattat efter sina tillsynsbesök på vård- och omsorgsboendena Liljan, Ståthållaren och Vasallen som drivs av Norlandia Care AB.

Omsorgen gör Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-27 13:24 CEST - Kalmar kommun

En händelse har inträffat på ett vård- och omsorgsboende i Kalmar kommun som bedöms vara ett allvarligt missförhållande. Därför skickar omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till IVO för handläggning.

Lex Sarah-anmälan från omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-30 10:00 CEST - Kalmar kommun

En händelse inträffade tidigare i år på ett vård- och omsorgsboende i Kalmar som bedöms vara ett allvarligt missförhållande. Därför skickar nu omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

Socialtjänsten i Kalmar får gott omdöme för hantering av ärende kring barnäktenskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-17 08:34 CEST - Kalmar kommun

En granskning kring hur socialtjänsten i Kalmar kommun hanterat ett känsligt och komplext ärende kring barnäktenskap visar att handläggningen är av god kvalitet.

Knuff Lex Sarah-anmäls

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-29 13:57 CEST - Kalmar kommun