​Stena Fastigheter och Riksbyggen bäst på att ge unga jobb

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-21 15:02 CEST - Fastigo AB

Stena Fastigheter anställer flest lärlingar, praktikanter, traineer och unga på yrkesintroduktion av alla företag i fastighetsbranschen. Riksbyggen är bästa företag i kategorin att anställa sommarjobbare.

​Jämställda ledningsgrupper norm i fastighetsbranschen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-16 10:24 CEST - Fastigo AB

Andelen kvinnor på maktpositioner fortsätter att öka i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. Mer än hälften av alla företag i branschen har i dag en jämställd ledningsgrupp. Det visar en ny undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Annelie Vinsa i Fastigos styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 07:06 CEST - Fastigo AB

Den nya styrelsen för arbetsgivarorganisationen Fastigo består av sju kvinnor och sju män. Annelie Vinsa, vd på Kirunabostäder AB är en av ledamöterna i styrelsen.

Peter Sjerling, vd på HSB Mälardalen ny Fastigos styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 07:06 CEST - Fastigo AB

Den nya styrelsen för arbetsgivarorganisationen Fastigo består av sju kvinnor och sju män. Peter Sjerling, vd på HSB Mälardalen är ny i styrelsen och har valts för två år.

Benth Jensen, vd på AB Ängelholmshem, ny i Fastigos styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 07:06 CEST - Fastigo AB

Den nya styrelsen för arbetsgivarorganisationen Fastigo består av sju kvinnor och sju män. Benth Jensen, vd på AB Ängelholmshem, är ny i styrelsen och har valts för en tid av två år.

Göteborgsföretag representerade i Fastigo

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 07:06 CEST - Fastigo AB

Den nya styrelsen för arbetsgivarorganisationen Fastigo består av sju kvinnor och sju män. Flera Göteborgsföretag är representerade. Emma Hård, HSB Göteborg, Mikael Granath, Willhem AB och Per-Henrik Hartmann, Familjebostäder i Göteborg AB är ledamöter i styrelsen.

​Ann Irebo i Fastigos styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 07:06 CEST - Fastigo AB

Den nya styrelsen för arbetsgivarorganisationen Fastigo består av sju kvinnor och sju män. Ann Irebo, vd på HSB Skåne och en av ledamöterna i styrelsen har omvalts för en tid av två år.

Marie Selin, NP3 Fastigheter, i Fastigos styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 07:06 CEST - Fastigo AB

Den nya styrelsen för arbetsgivarorganisationen Fastigo består av sju kvinnor och sju män. Marie Selin, operativ chef på NP3 Fastigheter och en av ledamöterna i styrelsen har omvalts för en tid av två år.

​Fastigos nya styrelse helt jämställd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 06:53 CEST - Fastigo AB

Den nya styrelsen för arbetsgivarorganisationen Fastigo består av sju kvinnor och sju män. På bolagsstämman den 18 maj valdes också Cathrine Holgersson, vd på AB Gavlegårdarna, till ny ordförande.

​Fyra av tio chefer i fastighetsbranschen är kvinnor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-17 08:47 CEST - Fastigo AB

Andelen kvinnor på ledande poster växer i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. I dag är 41 procent av cheferna och 34 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Det visar en undersökning från fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.