MP satsar 20 miljoner på jämställda löner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-07 08:08 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I Stockholms stad, liksom övriga kommuner, domineras de lägst betalda yrkena av kvinnor. Miljöpartiet vill därför satsa 20 miljoner kronor på att höja lönerna för de lägst betalda yrkesgrupperna inom staden. Som ett räkneexempel skulle satsningen räcka till att höja månadslönen med nästan 1200 kr för 1000 av stadens lägst betalda medarbetare. Åsa Lindhagen (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms Stad, menar att satsningen skulle bidra till en mer jämställd arbetsmarknad samtidigt som kommunen kan inspirera fler arbetsgivare till att jämna ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Alla som vill ska ha rätt till heltid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-08 08:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Möjlighet till egen försörjning är en av grundstenarna för ett jämställt och demokratiskt samhälle. Trots att det finns tydligt uttalade politiska mål i Stockholm stad om att göra arbetsmarknaden mer jämställd gör den moderatledda majoriteten alldeles för lite. Det vill Miljöpartiet i Stockholm stad ändra på genom att erbjuda alla som arbetar deltid i Stockholms stads verksamheter, och som vill, rätt till heltid.

Därför satsar vi på genuspedagoger i alla förskolor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-02-24 13:37 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Hur vuxna beter sig mot barn och vilka förväntningar vuxna har på barnen påverkar barns möjligheter att utvecklas. Miljöpartiets förslag om genuspedagoger i förskolan handlar om att ge barn fler möjligheter, inte om att begränsa. Barn måste få möjlighet att själva välja vad de vill leka med, möjlighet att utvecklas som individer och möjlighet att få vara sig själva.

Fler genuspedagoger i förskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-02-01 07:10 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Skolinspektionen pekar i veckan på brister i hur Stockholms förskolor arbetar med att motverka traditionella könsroller. Idag besöker Daniel Helldén, Miljöpartiets oppositionsborgarråd, Sveriges första HBT-certifierade förskola för att se hur de arbetar med genuspedagogik.