Driftchefer hos Västfastigheter får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-31 15:22 CET - Västra Götalandsregionen

Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-02 14:48 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015 har tilldelats Kultur i Väst för projektet Dirigent. Projektet är en dirigentkurs för kvinnliga orkestermusiker i åldrarna 15 till 25 år. Enligt juryn får Kultur i Väst priset bland annat för att dirigentkursen är en viktig satsning på unga kvinnor när de ska välja yrke och för att projektet utmanar etablerade normer, vilket är viktigt i arbetet med jämställdhet.