Nyheter om konflikten i Ukraina används som vapen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-14 14:19 CEST - Södertörns högskola

Mediernas bild av Ukrainakonflikten är starkt präglad av historiska och kulturella mönster. Det visar en undersökning av hur medier i såväl Ukraina som Ryssland, Polen och Sverige bevakat konflikten. Publiken i de fyra länderna får små möjligheter att förstå den andre och att se konflikten ur olika perspektiv.

Eskilstuna-Kurirens chefredaktör blir journalistlärare på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-18 10:01 CET - Södertörns högskola

Peo Wärring, tidigare chefredaktör vid Eskilstuna-Kuriren, kommer att arbeta som lärare i journalistik vid Södertörns högskola från mars 2016. Han kommer också att bidra till att bygga upp forskningsprojekt runt medieutveckling och lokaljournalistik som gästlärare/gästforskare.

Journalistikforskning i ny blogg från Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-04-08 11:38 CEST - Södertörns högskola

Religionsjournalistik nyanserar debatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-18 15:09 CET - Södertörns högskola

Nordisk konferens om datajournalistik på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-24 15:12 CEST - Södertörns högskola

Journalister och webbutvecklare grävde scoop tillsammans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-08 10:38 CEST - Södertörns högskola

Helgen 5-6 maj, anordnades Sveriges första hackathon i datajournalistik. 33 journalister, utvecklare och grafiker samlades på Södertörns högskola för att under 24 timmar arbeta med Stockholms stads öppna data. Resultatet blev fem datajournalistiska projekt från några av Sveriges ledande nyhetsredaktioner.

Vem ska fostra journalisten?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-10-12 13:26 CEST - Södertörns högskola

Frågan om en formaliserad journalistutbildning i Sverige har varit föremål för en långvarig diskussion mellan olika intressen. Idéhistorikern Elin Gardeström visar i sin avhandling att utbildning av journalister ofta fördes fram som en lösning på olika upplevda problem med hur pressen fungerade.

Ny lärobok om reportageskrivande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-31 13:47 CEST - Södertörns högskola

Cecilia Aare, lärare i journalistik vid Södertörns högskola, har skrivit ”Det tidlösa reportaget” - en efterlängtad lärobok om konsten att skriva reportage. Det är en handbok som kombinerar metoder och tips med både klassiska och aktuella exempel. Analysmodeller och det prakiska - hur man gör - går hand i hand genom boken.

Rekordmånga sökande till Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-20 09:16 CEST - Södertörns högskola

Inför vårterminen 2011 har nära 10 000 personer sökt till Södertörns högskolas utbildningar. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med förra året. Totalt till landets alla lärosäten är ökningen 3 procent. Södertörns högskola har efter 14 år redan etablerat sin position som ett modernt lärosäte med attraktiva utbildningar och framstående forskning.