Vem ska fostra journalisten?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-10-12 13:26 CEST - Södertörns högskola

Frågan om en formaliserad journalistutbildning i Sverige har varit föremål för en långvarig diskussion mellan olika intressen. Idéhistorikern Elin Gardeström visar i sin avhandling att utbildning av journalister ofta fördes fram som en lösning på olika upplevda problem med hur pressen fungerade.

Ny lärobok om reportageskrivande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-31 13:47 CEST - Södertörns högskola

Cecilia Aare, lärare i journalistik vid Södertörns högskola, har skrivit ”Det tidlösa reportaget” - en efterlängtad lärobok om konsten att skriva reportage. Det är en handbok som kombinerar metoder och tips med både klassiska och aktuella exempel. Analysmodeller och det prakiska - hur man gör - går hand i hand genom boken.

Rekordmånga sökande till Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-20 09:16 CEST - Södertörns högskola

Inför vårterminen 2011 har nära 10 000 personer sökt till Södertörns högskolas utbildningar. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med förra året. Totalt till landets alla lärosäten är ökningen 3 procent. Södertörns högskola har efter 14 år redan etablerat sin position som ett modernt lärosäte med attraktiva utbildningar och framstående forskning.

Journalister utbildade på Södertörns högskola får jobb

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-08-17 11:39 CEST - Södertörns högskola

Fyra av fem som går ut journalistutbildningen vid Södertörns högskola arbetar som journalist eller i näraliggande områden två år efter examen. Det visar en enkät som besvarats av 275 tidigare studenter som gått ut de senaste åren. De flesta får olika typer av tillfälliga jobb i början. Men fem år efter examen har 60 procent av dem som fortsatt som journalist också ett fast jobb.

Stor nominering med små medel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-10-27 17:15 CET - Södertörns högskola