Svenskt fokus på industrin under Climate Action Summit

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-17 13:57 CEST - Naturvårdsverket

För att höja ambitionen och öka ländernas handlingskraft i linje med Parisavtalet bjuder FN in till Climate Action Summit den 23 september. Sverige leder ett spår om industrins omställning tillsammans med Indien. Att minska industrins växthusgasutsläpp är en utmaning för svensk del men också en sektor där det finns ett stort engagemang och stora möjligheter.

Kunskapsseminarium om klimatomställningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-11 10:30 CEST - Naturvårdsverket

Välkommen till ett presseminarium där Naturvårdsverket beskriver nuläget och vägen framåt i klimatomställningen. Vi tar upp ett antal aktuella frågor och försöker samtidigt förklara hur de olika delarna hänger ihop.

Ny klimatstatistik visar på oförändrade utsläppsnivåer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-29 09:34 CEST - Naturvårdsverket

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ligger kvar på samma nivå som föregående år. Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik för årets första kvartal.

Klimatförändringarna ställer nya krav på fjällbesökarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-23 07:00 CEST - Naturvårdsverket

I Sverige hör fjällen till de miljöer som kommer att påverkas allra mest av klimatförändringarna. För att kartlägga effekterna för framtidens fjällbesökare har Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd genomfört en serie intervjuer med experter inom olika ämnesområden. Några av konsekvenserna som pekas ut är att extrema väderhändelser kan komma att inträffa allt oftare vilket ger högre vattenflöden och större risker för fjällbesökare när vattendrag ska passeras. Det är en av många slutsatser som presenteras i en ny rapport.

Ansök i augusti om investeringsstöd från Klimatklivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-27 14:52 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket tar snart emot nya ansökningar till Klimatklivet för att minska utsläppen. Den första ansökningsomgången är öppen 15–28 augusti. Riksdagen har beslutat om ytterligare 750 miljoner kronor till Klimatklivet. Totalt 1,5 miljarder kronor kan sökas till lokala klimatinvesteringar under 2019.

Utsläppen av växthusgaser minskar inte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-09 09:34 CEST - Naturvårdsverket

Klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent under 2018 visar preliminära siffror. Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt.

Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-15 08:06 CET - Naturvårdsverket

Sverige har goda förutsättningar att nå målet om netto noll klimatutsläpp år 2045. Skärpt styrning behövs dock både från staten och EU. Naturvårdsverkets underlag till regeringens första klimatpolitiska handlingsplan överlämnas till regeringen idag.

Välkommen till Klimatforum 2019

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-07 11:17 CET - Naturvårdsverket

Den 15 mars inträffar årets viktigaste klimatkonferens – Klimatforum 2019. Du som journalist är välkommen att delta. Årets tema är ”Från strategi till verklighet” och det omfattande programmet ger både svar på vilka utmaningar vi står inför, och vägar framåt för att lösa dem.

Nya indikatorer för att följa konsumtionens klimatpåverkan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-25 09:15 CET - Naturvårdsverket

Utsläppen av växthusgaser till följd av svensk konsumtion behöver minska. För att underlätta uppföljningen har Naturvårdsverket förbättrat statistiken och tagit fram indikatorer för fem prioriterade konsumtionsområden. Indikatorerna inkluderar allt från flygresor till konsumtion av livsmedel.

Naturvårdsverket ska ha en tydlig roll i det nationella klimatanpassningsarbetet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-24 10:00 CET - Naturvårdsverket

Klimatet förändras och får stora konsekvenser för svensk naturmiljö och befintliga samhällsstrukturer. Naturvårdsverket redovisar idag sin handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna utgår framförallt från naturens förmåga att begränsa effekterna av ett förändrat klimat, och som samtidigt stärker den biologiska mångfalden.