Klimatmålen 2030 kan nås och gapet till 2045 minskar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-31 07:00 CEST - Naturvårdsverket

Scenarier som Naturvårdsverket har tagit fram tillsammans med Energimyndigheten och Trafikverket visar att klimatmålet för inrikes transporter till 2030 och etappmålet till 2030 kan nås med de styrmedel som riksdagen och regeringen har beslutat. Klimatmålet till 2045 nås inte med de styrmedel som är beslutade men gapet har minskat betydligt jämfört med tidigare bedömningar.

Webbinarium 21 januari: Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-17 09:49 CET - Naturvårdsverket

Välkommen till ett webbinarium där Wales vice klimatminister presenterar landets stopp för motorvägar av klimatskäl – vad kan Sverige lära?

Rekordminskning av Sveriges utsläpp av växthusgaser 2020

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-17 07:30 CET - Naturvårdsverket

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskade med rekordhöga 9 procent under 2020 jämfört med 2019. En stor del av förklaringen är tillfälliga utsläppsminskningar på grund av covid-19-pandemin och produktionsstopp inom industrin. Det har även skett bestående utsläppsminskningar genom bland annat minskad användning av fossila bränslen.

Majoritet positiva till förbud mot klimatpåverkande produkter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-09-07 08:34 CEST - Naturvårdsverket

Klimatmedvetenheten är fortsatt hög bland svenskarna och många vill se åtgärder från såväl företag som från politiskt håll. En majoritet är positiva till förbud av varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt är det färre än tidigare som får dåligt samvete av sin egen klimatpåverkan. Det framgår av nya rapporten Allmänheten om klimatet 2021.

Bättre koll på utsläppen från biobränslen banar väg för negativa utsläpp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-04-28 08:07 CEST - Naturvårdsverket

Hållbart producerade biobränslen är en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen, bland annat tack vare möjligheten att skapa negativa utsläpp genom bio-CCS. Ett längre utvecklingsarbete har resulterat i att Sverige nu kan rapportera en samlad bild av dessa utsläpp, som uppgår till 50 miljoner ton.

Ökad plaståtervinning är en billig klimatåtgärd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-04-21 15:34 CEST - Naturvårdsverket

Förbränning av fossilplast behöver minska för att vi ska nå klimatmålen. En ny rapport visar att ekonomiska stöd för att öka materialåtervinningen av plast ger stor klimatnytta till en låg kostnad.

Gapen mot klimatmålen minskar, men mer åtgärder behövs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-30 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för 2020 uppskattas kunna nås.

Naturvårdsverket satsar på webbinarier om klimat och luft

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-09 08:42 CET - Naturvårdsverket

”I väntan på Klimatforum” är namnet på en ny webbinarieserie från Naturvårdsverket. Totalt kommer ett 20-tal webbinarier genomföras under året, samtliga om klimat- och luftfrågor. De handlar om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar.

Ny milstolpe i EU:s utsläppshandel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-29 09:37 CET - Naturvårdsverket

Den 1 januari 2021 inleds ett nytt kapitel i EU:s system för utsläppshandel, då systemet går in i en ny handelsperiod med ett nytt regelverk. Det nya regelverket präglas av en utökad klimatambition för att minska utsläppen i en högre takt än tidigare.

Gemensamma klimat- och luftåtgärder kan ge samhällsekonomisk vinst

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-17 08:37 CET - Naturvårdsverket

Gemensamma åtgärder för klimat och luft kan spara både tid och pengar för samhället. Det visar Naturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020.