Vi fortsätter minska avfallet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-29 11:10 CET - Avfall Sverige AB

Veckan ”Europa minskar avfallet” går mot sitt slut men på många håll i landet fortsätter flera spännande projekt för att förebygga avfall. Det gäller allt från projekt för att minska matsvinnet till att uppmuntra till återanvändning via biståndsorganisationer.

Eurest Services ger gästerna tips och information om avfallsminskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-26 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Denna vecka pågår "Europa minskar avfallet", ett projekt som stöds av EU-kommissionen med Avfall Sverige som nationell samordnare. 57 spännande projekt för att förebygga avfall anordnas på mer än 250 olika orter i Sverige. Ett av projekten pågår på Eurests Services restauranger, som finns i hela landet.

”Ingen reklam tack” ska spara en halv miljon kg papper

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-25 10:55 CET - Avfall Sverige AB

Denna vecka pågår "Europa minskar avfallet", ett projekt som stöds av EU-kommissionen med Avfall Sverige som nationell samordnare. 57 spännande aktiviteter för att förebygga avfall anordnas på mer än 250 olika orter i Sverige. En av dessa arrangeras av det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem.

Svenskarna vill minska sina avfallsmängder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-24 10:55 CET - Avfall Sverige AB

Drygt en tredjedel av svenska folket tror inte att den egna konsumtionen påverkar mängden avfall. Tre fjärdedelar av svenskarna gör redan i dag något för att minska mängden avfall, lika många kan tänka sig att göra ännu mer. Det framgår av en undersökning som Avfall Sverige och Naturvårdsverket låtit göra.

Avgifta soppåsen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-09-14 09:30 CEST - Avfall Sverige AB

Bara du kan se till att din soppåse inte skadar din omgivning. Gör ett aktivt val - se till att inte lägga något farligt avfall i soporna!

Nu tar vi krafttag för att minska avfallet!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-09-10 16:26 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige är nationell samordnare för Sverige under en gemensam europeisk vecka för att minska avfallet, 21-29 november. Detta sker i samverkan med Naturvårdsverket.

Smart avfallshantering – förnybar energi som minskar klimatgaser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-07-21 13:26 CEST - Avfall Sverige AB

Hållbar stad kräver politisk samverkan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-06-29 17:16 CEST - Avfall Sverige AB