Toppolitiker manifesterar för klimatet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-29 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag arrangeras Peoples Climate March på flera platser runt om i världen. Syftet med demonstrationen är bland annat att manifestera för kraftfullare klimatåtgärder.

Stockholms stad deltar i viktig klimatdemonstration

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-23 10:04 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Världsnaturfonden arrangerar årligen Earth Hour, en global klimatmanifestation som 2017 äger rum nu på lördag, den 25 mars 20.30-21.30. Stockholms stad vill genom sitt deltagande i klimatmanifestationen visa sitt miljöengagemang, att staden tar klimatförändringarna på stort allvar och uppmuntra ett mer klimatsmart beteende.

Miljöborgarrådet till klimatmötet COP22

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-07 14:19 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag den 7 november startar den uppföljande konferensen efter Parisavtalet i Marrakech i Marocko. Stockholms Stad representeras på konferensen COP22 av miljöborgarrådet Katarina Luhr som i olika panelsamtal kommer att presentera Stockholms arbete med att möta målen i Parisavtalet.

Miljöborgarrådet om klimatavtalet: Nu behöver Stockholm och Sverige visa vägen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-12 21:29 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Världens länder har slutit ett nytt klimatavtal. Frågorna om konkreta och tidssatta utsläppsmål, som innan COP21 lyftes fram som en stötesten, har visat sig svåra att lösa på ett bra sätt. När det gäller temperaturmålet så fastslår avtalet att det ska vara "klart under" 2 grader med den uttalade ambitionen att sikta på 1.5 grader. Positivt i sammanhanget är att ländernas resultat ska följas upp vart femte år. Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad hade velat se ett mer ambitiöst klimatavtal och menar att Stockholm måste kliva fram för att visa upp skarpa och långtgående resultat tills det blir dags för länderna att granska sina klimatåtaganden vid det första uppföljningstillfället.

Biokol får staden att växa och utsläppen att minska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-30 16:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag lanserades Stockholm Biochar Project. Ett projekt som ska ta tillvara stockholmarnas trädgårdsavfall för att producera biokol och klimatpositiv värme. Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och bidrar till att göra Stockholms parker och gator grönare. Väl i jorden är biokolet en pusselbit för att motverka klimatförändringarna eftersom kolet bidrar till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under hundratals till tusentals år.

Pressinbjudan: Lansering av Stockholm Biokol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-29 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholmarnas trädgårdsavfall kommer nu bli biokol då Sveriges första biokolsanläggning öppnar i Stockholm. Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och kommer att bidra till att göra Stockholms parker grönare. Vid biokolproduktionen får man även en gas som blir till värme i stadens fjärrvärmenät. Det är ett kretslopp som gynnar alla och bidrar till en hållbar stad. Biokolet är även en pusselbit för att motverka klimatförändringarna eftersom nedgrävningen bidrar till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under hundratals till tusentals år. Anläggningen öppnar i början av 2016 och projektet presenteras av miljöborgarrådet Katarina Luhr under två aktiviteter under onsdagen.

Klimatpaktskonferens idag i Blå Hallen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-08 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och 200 företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan från oss som lever och verkar i staden. 

Stockholms stad lanserar klimatsmart kokbok

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-11 12:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu är den här, Stockholms stads nya klimatsmarta kokbok "Det smarta köket". Kokboken har tagits fram av miljöförvaltningen i Stockholm stad och den ger konkreta tips och recept för hur man kan göra för att halvera utsläppen av växthusgaser från sin mat. Maten står för en tredjedel av de svenska hushållens klimatpåverkan och utsläppen från maten ökar. Det finns en stor potential för stora utsläppsminskningar från matkonsumtionen.

Stockholm får klimatgeneral

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-16 12:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm har beslutat att staden ska ta ett större ansvar för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Ambitionen för ett fossilbränslefritt Stockholm har därför skärpts till 2040 med återkommande avstämningar vart femte år.

MP satsar 1 miljard på klimatet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-05 07:53 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Klimatproblemen är en av Stockholms största utmaningar. I omställningen av vår stad måsteutsläppen från uppvärmning och trafik minska och andelen förnybar energi öka. Staden måste dessutom ha god beredskap för konsekvenserna av klimatförändringarna som vi nu ser i form av bland annat extrema skyfall. Därför satsar Miljöpartiet en miljard kronor på klimatet. Åsa Lindhagen, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, kommer att debattera klimatet mot de andra politiska partierna på Sjöstadens klimatdag den 6 september.