Gruvplanerna i Gállok: hotar mänskliga rättigheter och strider mot Sveriges omställningsmål

Press Releases - Published: 2022-01-19 15:15 CET - Jordens vänner

I slutet av förra året uttalade sig den nybildade regeringen om att de så snart som möjligt vill ta beslut gällande en gruva i Gállok utanför Jokkmokk. Jordens Vänner menar att regeringens positiva inställning till projektet strider mot Sveriges ambitioner om att värna miljö och mänskliga rättigheter.

Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet”

Press Releases - Published: 2022-01-18 14:58 CET - SMHI

Nu finns IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av den kommande rapporten ”Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet”. Mediainformationen handlar om hur det går till att följa invigningen av panelens 55:e session, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Webbinarium 21 januari: Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl

Press Releases - Published: 2022-01-17 09:49 CET - Naturvårdsverket

Välkommen till ett webbinarium där Wales vice klimatminister presenterar landets stopp för motorvägar av klimatskäl – vad kan Sverige lära?

Rekordminskning av Sveriges utsläpp av växthusgaser 2020

Press Releases - Published: 2021-12-17 07:30 CET - Naturvårdsverket

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskade med rekordhöga 9 procent under 2020 jämfört med 2019. En stor del av förklaringen är tillfälliga utsläppsminskningar på grund av covid-19-pandemin och produktionsstopp inom industrin. Det har även skett bestående utsläppsminskningar genom bland annat minskad användning av fossila bränslen.

Tyck till om Klimatprogram Eskilstuna

Press Releases - Published: 2021-12-16 13:00 CET - Eskilstuna kommun

Representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi har tillsammans arbetat fram ett förslag på Klimatprogram för Eskilstuna. Programmet är nu ute på remiss och tillgänglig för alla som vill att ge synpunkter på, fram till 1 mars 2022.

Västra Götalandsregionen kommenterar beslut av utvecklingscentrum för batterier i Göteborg

Press Releases - Published: 2021-12-10 11:40 CET - Västra Götalandsregionen

Volvo Cars och Northvolt har fattat beslut om att bygga ett forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg för batterier som ska tillverkas i en planerad batterifabrik. I centret utvecklas kommande generationer av hållbara batterier.

Eskilstuna tar nästa steg i gemensamt klimatarbete

Press Releases - Published: 2021-12-09 14:06 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna är en av 23 städer som går före i klimatomställningen genom Viable Cities satsning Klimatneutrala städer. Under European Viable Cities Day gav vi exempel på hur vi arbetar konkret för att nå klimatmålen.

Nastaran Zargari och Rikard Rudolfsson blir nya ordförande för Jordens Vänner

Press Releases - Published: 2021-12-01 11:02 CET - Jordens vänner

Nastaran Zargari och Rikard Rudolfsson tillträder som nya ordförande för Jordens Vänner. De valdes in under ett extrainsatt årsmöte den 17 november och blir del av organisationens nya styrelse. Båda två pekar på vikten av folkbildning och inkludering i arbetet för klimaträttvisa och hoppas kunna bidra till att stärka en snabbt växande organisation i en tid där klimatfrågan genomsyrar våra liv på alla plan.

Globalt elmotorföretag etableras i Åmål – stärker Västsveriges internationella konkurrenskraft inom elektrifiering

Press Releases - Published: 2021-11-23 11:20 CET - Västra Götalandsregionen

På tisdagen tillkännagav Dana Incorporated, en världsledande leverantör av drivlinor och elsystem för mobilitetssektorn, en investering på drygt 440 miljoner svenska kronor för att bygga världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon - i Åmål i Västra Götaland. Tillverkningen väntas komma igång fjärde kvartalet 2022 och kommer initialt att vara fokuserad på elmotorer. Den nya anläggningen väntas skapa 80 nya direkta jobb i Åmåls kommun. Investeringen blir strategiskt viktig för det västsvenska fordonsklustret.

Efter invigningstalet på COP26 - hyllade urfolksaktivisten Txai Suruí besöker Sverige

Press Releases - Published: 2021-11-12 12:09 CET - Jordens vänner

24-åriga urfolksaktivisten Txai Suruí har uppmärksammats världen över efter sitt invigningstal på COP26. Hon har intervjuats i BBC och New York Times och hennes tal har hundratusentals visningar. Nu senast har Vatikanen bett om ett möte. I och med sitt engagemang för miljö, klimat och urfolks rättigheter lever hon under konstanta dödshot. Txai har startat upp ungdoms- och urfolksnätverket ”Indigenous Youth of Rondônia” i Brasilien och kämpat mot skövling och exploatering av Amazonas regnskog sedan hon var barn. Nästa vecka besöker hon Sverige och Jordens Vänner.