Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-03 07:04 CEST - SMHI

Nu tillträder Erik Kjellström tjänsten som professor i klimatologi vid SMHI. Med en professor i klimatologi stärker SMHI sin forskning, ökar fokus på internationella samarbeten och utvecklar forskningen inom regional klimatmodellering.

Sveriges klimatutsläpp ökade första kvartalet 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-30 09:32 CEST - Naturvårdsverket

Jämfört med samma kvartal förra året har Sveriges klimatutsläpp ökat med 3,6 procent. Ökningen beror framförallt på en högre användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme, men även andra sektorer har bidragit. För att Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen minska snabbt och en omställning behövs i alla sektorer.

Klimatrådet vill ha nationellt klimatmål för konsumtion

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-07-04 11:07 CEST - Västra Götalandsregionen

Vår konsumtion skapar stora klimatutsläpp när en tröja sys i Bangladesh eller när en dator tillverkas i Kina. Klimatråd Västra Götaland vill därför införa nationella mål för klimatutsläpp, oavsett var i världen de sker.

8 av 10 svenskar anser att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-29 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets undersökning visar att en stor majoritet av svenskarna tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen. Många tycker också att det är viktigt att sätta in samhällsåtgärder. Syftet med undersökningen är att följa den svenska allmänhetens attityder över lång tid. Undersökningen kan stimulera till en bred diskussion i samhället om lösningar för minskad klimatpåverkan.

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-13 10:00 CEST - SMHI

Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgare i klimatanpassningsarbetet. Alla som arbetar med, eller på annat sätt är intresserade av klimatanpassning, är välkomna att delta.

SMHI i Almedalen: Hållbara städer i framtida klimat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-29 12:46 CEST - SMHI

Hållbarhetsfrågan står högt på agendan såväl nationellt som internationellt. Vad händer när klimatet förändras? Vad vet vi om effekter och hur kan vi förbereda oss? Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag om hur vi kan bygga den hållbara staden i ett framtida klimat. I Almedalen medverkar också experter från SMHI i ett antal aktiviteter som andra organisationer arrangerar. Då handlar det om allt ifrån havsmiljö till klimatförändring och fastighetsvärden.

Utsläppen av växthusgaser minskar – men för långsamt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-22 07:00 CEST - Naturvårdsverket

Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med 1,4 procent under 2017, visar preliminära siffror. Utvecklingen är fortsatt för långsam för att Sverige ska nå de av riksdagen beslutade klimatmålen.

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-12 14:09 CET - SMHI

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”Lathund för klimatanpassning” är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och driva arbetet med klimatanpassning.

Klimatråd Västra Götaland uppmanar till snabbare omställning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-27 14:26 CET - Västra Götalandsregionen

Nybildade Klimatråd Västra Götaland träffades idag i Göteborg för att formera sig och ta nästa steg i omställningsarbetet. Nu finns en inriktning för hur de tillsammans ska arbeta för ett klimatsmart Västra Götaland.

Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-30 09:35 CET - SMHI

SMHI har tagit fram nya resultat från beräkningar och analyser för havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat. För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framför allt att påverka kustområden i de södra delarna av landet, där landhöjningen är liten. Redan idag kan havet också tillfälligt stiga hastigt i samband med stormar.