Naturvårdsverket ska ha en tydlig roll i det nationella klimatanpassningsarbetet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-24 10:00 CET - Naturvårdsverket

Klimatet förändras och får stora konsekvenser för svensk naturmiljö och befintliga samhällsstrukturer. Naturvårdsverket redovisar idag sin handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna utgår framförallt från naturens förmåga att begränsa effekterna av ett förändrat klimat, och som samtidigt stärker den biologiska mångfalden.