Idébank för klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-17 14:07 CET - SMHI

Vallar, fördröjningsmagasin och våtmarker är några sätt att minska riskerna för översvämning. Gröna obligationer kan vara en möjlighet till finansiering. Nu finns flera exempel på genomförda projekt beskrivna i en idésamling för klimatanpassning.

Så kan Sverige klimatanpassas – förslag i ny SMHI-rapport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-04 16:00 CET - SMHI

SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

Pressinbjudan: förslag för svensk klimatanpassning presenteras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-02 11:46 CET - SMHI

Välkommen till pressträff där SMHI presenterar förslag för fortsatt arbete med att klimatanpassa Sverige. Förslagen har tagits fram enligt ett regeringsuppdrag, vilket samtidigt lämnas över till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

FNs klimatpanel lämnar över till beslutsfattare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-03 10:40 CET - SMHI

Klimatmöte i Köpenhamn: IPCC summerar kunskapen om klimatförändringarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-24 15:54 CEST - SMHI

Internationellt projektkontor för klimatmodellering etableras vid SMHI

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-15 10:29 CEST - SMHI

Almedalsseminarium om nya klimatutmaningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-27 08:46 CEST - SMHI

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-18 16:16 CEST - SMHI

FNs klimatpanel: Betydande klimatrisker, men anpassning kan minska sårbarheten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-31 07:58 CEST - SMHI

Ökad kunskap om klimatförändringar i Arktis

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-20 15:30 CET - SMHI

Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett tvärvetenskapligt projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis.