Ny guide för klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-21 09:12 CEST - SMHI

Idag lanseras en helt ny samling verktyg som ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar vägledning för att möta och rusta för ett förändrat klimat.

SMHI i Almedalen för ökad kunskap om klimatförändringar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-26 10:02 CEST - SMHI

Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. SMHI medverkar under årets Almedalsvecka för att öka kunskapen om klimatförändringarna och belysa frågor kring stigande havsnivåer och klimatanpassning.

Konferens om skadliga algblomningar i framtida klimat i Göteborg 19-22 maj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-13 10:03 CEST - SMHI

Kommer framtiden att föra med sig fler och giftigare alger längs våra svenska kuster? Forskare från hela världen samlas i Göteborg 19-22 maj för att diskutera skadliga algblomningar i framtida klimat. Vad får det för konsekvenser globalt och för Östersjön och Västerhavet, och hur drabbas vi människor?

Idébank för klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-17 14:07 CET - SMHI

Vallar, fördröjningsmagasin och våtmarker är några sätt att minska riskerna för översvämning. Gröna obligationer kan vara en möjlighet till finansiering. Nu finns flera exempel på genomförda projekt beskrivna i en idésamling för klimatanpassning.

Så kan Sverige klimatanpassas – förslag i ny SMHI-rapport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-04 16:00 CET - SMHI

SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

Pressinbjudan: förslag för svensk klimatanpassning presenteras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-02 11:46 CET - SMHI

Välkommen till pressträff där SMHI presenterar förslag för fortsatt arbete med att klimatanpassa Sverige. Förslagen har tagits fram enligt ett regeringsuppdrag, vilket samtidigt lämnas över till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-01 13:27 CET - SMHI

Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt som den globala medeltemperaturen ökar. I en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisas kunskap om klimatförändringar, konsekvenser och åtgärder.

Klimatmöte i Köpenhamn: IPCC summerar kunskapen om klimatförändringarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-24 15:54 CEST - SMHI

Internationellt projektkontor för klimatmodellering etableras vid SMHI

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-15 10:29 CEST - SMHI

Almedalsseminarium om nya klimatutmaningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-27 08:46 CEST - SMHI