Pressinbjudan Almedalen: Klimat, stigande hav, vattenresurser och havsmiljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-29 11:25 CEST - SMHI

Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav?

Pressinbjudan: 60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-09 11:10 CET - SMHI

Tisdag den 10 januari kommer ett 60-tal gymnasieelever från Kunskapsgymnasiet till SMHI. Dagen är en kick-off för ett flerårigt samarbete kring klimat och kunskap om beräkning av ett förändrat klimat, riktat till unga.

Pressinbjudan: Hur påverkas hällristningarna i ett förändrat klimat?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-15 06:30 CET - SMHI

Välkomna att delta i studiebesök vid hällristningarna på Himmelstalundsfältet i Norrköping. Fokus för besöket är hur hällristningarna och andra fornlämningar kan räddas från de verkningar ett förändrat klimat ger.

Nytt om klimatet och samhället

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-05 11:22 CEST - SMHI

Nästan hela samhället påverkas av ett varmare och blötare klimat. Konsekvenserna blir betydande för exempelvis vägar och järnvägar, försäkrings- och finansbranschen. Nu finns nytt faktamaterial om klimatförändringens effekter.

Varmare, sötare, surare – Östersjön i ett förändrat klimat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-29 07:00 CEST - SMHI

Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Idag är Östersjön hårt belastad av övergödning, sjöfart och befolkningen runt havet. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön? Den 5 juli arrangerar SMHI seminarium i Almedalen.

Smarta lösningar för skyfall och värmeböljor – seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-28 07:00 CEST - SMHI

Extrema vädertillfällen som skyfall och värmeböljor kan bli allt vanligare. Det ställer krav på samhällsplanering och vård och omsorg att hitta smarta lösningar för att undvika stora skador och höga kostnader. Under 

Internationellt möte samlar klimatforskare i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-12 14:53 CEST - SMHI

Vad betyder den globala uppvärmningen i olika delar av världen? 350 av världens klimatforskare möts i Stockholm kring detaljerade regionala beräkningar av klimatförändringen, som idag är nödvändiga för att kunna ta fram beslutsunderlag för regionalt klimatarbete. Konferensen ICRC-CORDEX 2016 (17-20 maj) avslutas med att sammanfatta de vetenskapliga utmaningar som forskarna ska fortsätta arbeta med.

SMHI förmedlar pengar till svensk klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-06 14:40 CEST - SMHI

Det finns ett stort intresse för att arbeta med klimatanpassning - många sökte pengar i SMHIs utlysning tidigare i våras. Elva myndigheter tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning.

Ny webbtjänst från SMHI visar vad två graders global uppvärmning betyder i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-25 09:20 CET - SMHI

Varmare sommar och vinter