Gröna lån - finansieringsmöjlighet för energieffektivisering av byggnader

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-05 15:58 CET - Energikontor Sydost

Genom en effektivare mätning och styrning kan energianvändningen i fastigheter minskas med minst 10 procent, men hur kan dessa åtgärder finansieras? Nio organisationer och finansieringsexperter samlades i två dagar i Magdeburg för att utbyta erfarenheter kring finansiering för energieffektivisering. Energikontor Sydost bjöd med Tillväxtverket och Kommuninvest för att tala om Gröna lån och de regionala strukturfonderna.

Inbjudan: Vi utmanar Sten Nordin (M) på debatt om Stockholms klimatansvar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-15 12:34 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Klimatfrågan har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet i valrörelsen. Stockholm har möjligheten att ta täten i klimat- och energifrågor. Engagemang, nytänkande och en bredd av konkreta åtgärder kan minska klimatutsläppen från trafik, uppvärmning och konsumtion samtidigt som vår stad utvecklas och nya jobb skapas. En del beslut är obekväma, men de allra flesta ger en grön win-win. Stockholmarna förtjänar tydliga besked i dessa avgörande frågor.