Minska avfallet med en köpfri dag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-26 09:55 CET - Avfall Sverige AB

I dag firas En köpfri dag runt om i Europa. Det är en internationell kampanj för att väcka medvetenhet om konsumtionsmönster världen över, och visa alternativ.

Ny rapport från Avfall Sverige: Kommuners ansvar för avfall skapar tillväxt!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-11 10:28 CET - Avfall Sverige AB

Om inte kommunerna hade haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på ny teknik - hade Sverige då varit ett föregångsland i produktionen av biogas för fordon och biogödsel? Och om inte kommunerna samverkat med näringslivets specialkompetens, hade vi då sett den teknikutveckling vi har inom svensk avfallshantering?

Avfallsmängderna fortsätter minska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-10-25 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige har uppnått flera av miljömålen, insamling och behandling av källsorterat matavfall har ökat och – viktigast av allt – avfallsmängderna har minskat. Detta och mycket mer kan man läsa i den nyutkomna statistiska årsskriften Svensk Avfallshantering 2011.

Går det att exportera vår hållbara stad?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-07-01 14:22 CEST - Avfall Sverige AB

Svensk miljöteknik och hållbar stadsplanering är en svensk paradgren. Men kan de hela system som omvärlden efterfrågar verkligen levereras? Finns tillräckligt med riskkapital för att utveckla exporten och vilken roll har kommunerna i detta arbete?

Avfall Sverige välkomnar regeringens översyn av avfallsområdet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-06-30 11:55 CEST - Avfall Sverige AB

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall.

Avfallsmängderna fortsätter att minska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-24 13:00 CEST - Avfall Sverige AB

Mängden hushållsavfall minskar för andra året i rad, visar Avfall Sveriges prognoser som i dag redovisas i Avfallstrenden 2011.

Återvinn julen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-22 09:44 CET - Avfall Sverige AB

Ge granen ett liv efter jul! När den barrat färdigt kan den komma till nytta. I en förbränningsanläggning med energiutvinning kan granen ge både el och värme.

Mera jul – mindre sopor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-11-27 10:03 CET - Avfall Sverige AB

Nu går veckan ”Europa minskar avfallet” in i sin slutspurt. Denna helg har många kommuner aktiviteter ute på gator och torg i samband med julskyltningen, för att informera och inspirera till en god jul – med mindre sopor.

Camping med ett minimum av avfall

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-11-25 09:20 CET - Avfall Sverige AB