Ökat engagemang i kommuner efter framgångsrik jakt på plast

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-04-21 16:16 CEST - Eskilstuna kommun

Samverkansprojekt Jakten på plasten resulterade i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial. Men också ett ökat engagemang för att minska miljö- och klimatpåverkan från plast. Resultatet av projektet har fått stor spridning i andra kommuner som nu jobbar målmedvetet med plasthantering i sina verksamheter.

Gapen mot klimatmålen minskar, men mer åtgärder behövs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-30 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för 2020 uppskattas kunna nås.

Kunskapsseminarium om klimatomställningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-11 10:30 CEST - Naturvårdsverket

Välkommen till ett presseminarium där Naturvårdsverket beskriver nuläget och vägen framåt i klimatomställningen. Vi tar upp ett antal aktuella frågor och försöker samtidigt förklara hur de olika delarna hänger ihop.

Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-15 08:06 CET - Naturvårdsverket

Sverige har goda förutsättningar att nå målet om netto noll klimatutsläpp år 2045. Skärpt styrning behövs dock både från staten och EU. Naturvårdsverkets underlag till regeringens första klimatpolitiska handlingsplan överlämnas till regeringen idag.

Genomgripande samhällsförändring behövs för att nå klimatmål

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-22 09:09 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet. Men för att lyckas behövs krafttag av historiska mått, och en genomgripande samhällsförändring.

Kommer Sverige att nå sina uppsatta klimatmål till år 2045

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-22 11:38 CEST - Naturvårdsverket

Sverige har ambitiösa klimatmål, men utsläppen minskar inte i takt för att dessa mål ska nås. De senare åren har Sveriges utsläpp minskat med 2 procent i snitt. För att nå klimatmålet om att bli klimatneutrala år 2045 behöver dock en minskningstakt om i genomsnitt fem till åtta procent per år uppnås.

Så här har de svenska klimatutsläppen förändrats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-07 16:08 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för klimatstatistik och uppföljning av de svenska klimatmålen. Växthusgasutsläppen låg 2016 på 53 miljoner ton, vilket innebär en minskning på 26 procent sedan 1990. Den 22 maj publicerar Naturvårdsverket en preliminär sammanställning och analys av utsläppen för hela 2017.

De nya svenska klimatmålen i sikte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-30 08:32 CET - Naturvårdsverket

I dag redovisar Naturvårdsverket en första uppföljning av Sveriges nya klimatmål. Dagens lösningar räcker en bra bit på vägen, men ytterligare åtgärder behövs. Då kan Sverige nå målen till 2030.

Eskilstuna kommun är nu KRAV-certifierad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-01 10:00 CEST - Eskilstuna kommun

Nu är alla kök och restauranger i Eskilstuna kommun KRAV-certifierade. Idag har Eskilstuna kommun ett snitt på cirka 50 % ekologiska inköp till sina kök och restauranger, vilket betyder att kommunen redan klarat av målet inför 2020.

Stockholms stad klarar inte klimatmålen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-01-28 13:51 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)