Smarta lösningar för resor i Blekinge

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-04 11:44 CET - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost ska under närmaste tre åren, tillsammans med Region Blekinge, NetPort Science Park, Blekinge tekniska högskola, Länsstyrelsen Blekinge och Blekinges fem kommuner, skapa nya lösningar för att Blekinges invånare enkelt ska kunna kombinera olika färdmedel, som kollektivtrafik och cykel.

700 000 kronor till sydostregionen för elcykellösningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-22 10:12 CET - Energikontor Sydost

Energimyndigheten har beviljat 700 000 kronor till Energikontor Sydost för att främja elmobilitetslösningar som fortsättning på kollektivtrafikresor. Av de beviljade medlen går 200 000 kr vardera till Växjö kommun och Karlskrona kommun.