Almedalsseminarium: 25 år av skolreformer - hur började det?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-07-01 11:27 CEST - Södertörns högskola

Orsakerna bakom lärarkårens kommunalisering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-25 11:02 CET - Södertörns högskola

För 20 år sedan blev lärartjänsterna en kommunal angelägenhet. Historikern Johanna Ringarp, som disputerar den 18 mars, visar i sin avhandling att kommunaliseringsreformen var ett led i en större omvandling av den offentliga sektorn.