Kommunikationschef på Riksteatern Årets alumn 2019

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-30 08:00 CET - Södertörns högskola

Södertörns högskola har utsett Årets alumn 2019 och inledningen på juryns motivering talar sitt tydliga språk: ”…kommunikationsstrategen med det stora hjärtat och den orubbliga tron på allas lika rätt och förmåga. I närmare två decennier har hon med entusiasm och engagemang verkat för att stärka människors möjligheter i samhället…” I år går utmärkelsen till Riksteaterns kommunikationschef, Maureen Odora Hoppers.

Mer korrekt än inställsam - avhandling om kommunikation på callcenter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-01-28 11:43 CET - Södertörns högskola

Samtalen är inte inställsamt trevliga, men resulterar i korrekta beställningar. Så kan kommunikationen till svenska kunder vid ett lettländskt callcenter sammanfattas. Det visar Carina Guyards avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Vad händer när språket blir allt viktigare inom vården?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-24 15:07 CEST - Södertörns högskola

I den nya boken ”Med språket som arbetsredskap” tar forskare upp dilemman som uppkommer, när språket blir ett allt viktigare redskap inom vården. Mats Landqvist, lektor i svenska vid Södertörns högskola, har exempelvis analyserat sjukvårdsrådgivningens samtalsanvisningar och jämfört dem med faktiska patientsamtal. En slutsats är att riktlinjerna inte alltid kan följas.

Retorikanalyser av Almedalens partiledartal

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-07-03 16:04 CEST - Södertörns högskola

Europas symboliska gemenskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-08 12:48 CET - Södertörns högskola

Det pågår hela tiden en kamp i den europeiska gemenskapen.  Den handlar om vad Europa och europeiskhet är och den förs på det symboliska planet. I boken ”Signifying Europe” avtäcker Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, det symboliska Europa. Boken beskriver hur europeisk identitet är kulturellt konstruerat, med en mängd exempel från vår vardag.

Sociala medier kan vara en lösning på integrationsproblem

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-14 09:30 CET - Södertörns högskola

Ett EU-finansierat forskningsprojekt i medieteknik vid Södertörns högskola visar att sociala medier skulle kunna få invandrare mer delaktiga i det svenska samhället.

Privata alternativ i postväsendets barndom

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-25 12:36 CEST - Södertörns högskola

Magnus Linnarsson undersöker i sin avhandling hur det svenska postväsendet var organiserat under 1600-talet. Han visar hur organisationsformerna varierade, och nyanserar därmed bilden av posten som ett typiskt statligt ämbetsverk. Disputation sker den 29 oktober på Södertörns högskola.