Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-03 16:41 CEST - Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Sammanfattningen presenteras nu i en rapport som visar ett fortsatt stort rekryteringsbehov på ca 10 000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Ramverk för kvalifikationer införs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-01 14:11 CEST - Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Regeringen fattade i förra veckan beslut om ett nationellt ramverk för kvalifikationer, NQF. Tillsammans med validering kan tidigare kompetens, kunskaper och färdigheter nu synliggöras - oavsett var och hur de förvärvats.

Klart att börja validera kompetens i FAVAL!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-16 14:09 CEST - Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Startskottet har gått för att börja validera i FAVAL – Fastighetsbranschens valideringssystem – som i slutänden leder till kompetensbevis. Avtal skrevs i dag mellan Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, och Fastighetsakademin respektive PLUS Utbildningar. – Det här betyder att vi får ett effektivt verktyg att hitta duktiga medarbetare, säger Håkan Berg, VD HSB Norra Storstockholm.