Ny forskning visar vad som krävs för att elever ska lyckas i skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-06 07:05 CEST - Södertörns högskola

I en ny studie försöker forskare från Södertörns högskola och Stockholms universitet svara på frågan vad som egentligen krävs för att en elev ska få höga betyg. Slutsatserna som forskarna hittills kommit fram till är att det finns tre faktorer som måste samspela för att en elev ska lyckas i skolan: Stöd hemma, kompisar som pluggar tillsammans och lärare som engagerar sig.

Södertörns högskola medverkar vid ministerbesök på skola i Huddinge

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-23 14:07 CET - Södertörns högskola

Fredag den 24 januari, besöker utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Ängsnässkolan i Huddinge. Medverkar gör även medarbetare och rektor vid Södertörns högskola.

Södertörns högskola breddar bilden av vem som är lärare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-24 14:00 CEST - Södertörns högskola

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola testar nytt grepp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-03-30 10:32 CEST - Södertörns högskola

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola har tagit fram en app ”Lärare i klass 9A?” till Iphone, Ipad och Ipod. Genom att göra ett lättsamt quiz får man fram vilken typ av lärare man skulle passa bäst som. Målen är att väcka intresse för lärarutbildningarna vid högskolan och visa att man är ett modernt och nytänkande lärosäte.

Orsakerna bakom lärarkårens kommunalisering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-25 11:02 CET - Södertörns högskola

För 20 år sedan blev lärartjänsterna en kommunal angelägenhet. Historikern Johanna Ringarp, som disputerar den 18 mars, visar i sin avhandling att kommunaliseringsreformen var ett led i en större omvandling av den offentliga sektorn.

Romska lärare skriver historia

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-28 11:43 CEST - Södertörns högskola

Sannolikt är detta första gången i Sveriges historia som en grupp romska lärare har tagit lärarexamen genom att gå ett lärarprogram på högskola eller universitet. Fredagen den 1 oktober utexamineras Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon och Kati Dimiter-Taikon från Södertörns högskola.

Tyresö historiedag – forskningsinjektion för historielärare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-05-05 14:26 CEST - Södertörns högskola

Den 8 maj arrangeras Tyresö historiedag - en fortbildningsdag för lärare i grund- och gymnasieskolor i hela Stockholmsregionen.