Fackförbund för lärare och skolledare tecknar avsiktsförklaring om ny organisering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-18 10:00 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har fört samtal om en ny organisering inom utbildningssektorn. Samtalen mellan förbunden har varit konstruktiva och förbunden har därför tecknat en avsiktsförklaring som ska vara en grund för den fortsatta dialogen mellan förbunden. Avsiktsförklaringen syftar till att etablera en ny organisering inom utbildningssektorn från och med den 1 januari 2023.

Inget lagförbud mot mobiler

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-07 16:41 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Regeringen bör använda sin lagstiftande makt till att säkerställa en likvärdig finansiering av utbildningen för alla landets barn och ungdomar istället. Ett förbud mot mobiler i klassrummen vore såväl teknikfientligt som en kraftig intervention i professionens handlingsutrymme, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.