​Avtal klart för tjänstemän i fastighetsbranschen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-05 13:00 CEST - Fastigo AB

Fastigo har kommit överens med Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter med flera om nya kollektivavtal för tjänstemän i fastighetsbranschen. De nya avtalen om allmänna anställningsvillkor är treåriga.

Kollektivavtal klart mellan Fastigo och Fastighets

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-24 09:59 CEST - Fastigo AB

Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya kollektivavtalet är treårigt och följer industrins märke som innebär kostnadsökningar på 6,5 % på tre år. Avtalet berör cirka 10 000 anställda.

​Kollektivavtal klart för tjänstemän i fastighetsbranschen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-02 10:00 CEST - Fastigo AB

Fastigo och Unionen, Vision, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter har idag kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Löneavtalet är treårigt och innehåller inga siffror om lönenivåer eller individgarantier. Det berör cirka 8 000 anställda i fastighetsbranschen.

Avtal klart mellan Fastigo och Kommunal

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-29 08:30 CEST - Fastigo AB

Fastigo och Kommunal har träffat ett nytt kollektivavtal för cirka 2000 anställda inom kommunala fastighetsbolag. Avtalet är ettårigt och innebär en kostnadsökning om 2,2 procent. Lönepotten om 590 kronor kan fördelas individuellt.

Märket viktigt i avtalsrörelsen - kraven äventyrar modellen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-16 15:37 CET - Fastigo AB

Ett ”märke” som sätts av den konkurrensutsatta industrin är viktigt för avtalsförhandlingarna. Det anser Fastigos vd, Mona Finnström.