Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-05 09:05 CEST - Migrationsverket

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.

Låt Migrationsverket hjälpa till med faktakollen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-04 13:45 CEST - Migrationsverket

Inför valet är det många som vill debattera migrationsfrågan. Kontakta gärna oss på Migrationsverkets presstjänst så hjälper vi er att kolla fakta i debattartiklar och insändare.

MiÖD-domar öppnar för helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-06 09:34 CET - Migrationsverket

Två domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har givit Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras. – Vi ska fortfarande pröva om villkoren är uppfyllda, men domarna öppnar för en mindre strikt tillämpning av lagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Tydlig vägledning krävs om barnkonventionen blir lag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-12 10:01 CEST - Migrationsverket

Migrationsverket välkomnar utredningen om att stärka barns rättigheter. Men för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till lag krävs att lagstiftaren tydligare klargör hur lagen ska användas i migrationsprocessen. Det framgår av det remissyttrande som nu skickats till regeringen.

Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-20 10:17 CEST - Migrationsverket

Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. – Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-21 17:00 CEST - Migrationsverket

Riksdagen har beslutat om att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen är tidsbegränsad och träder i kraft den 20 juli 2016. Här är kort om vad den nya lagen innebär.

Ändring i LMA för asylsökande som fått avslag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-01 10:52 CEST - Migrationsverket

Nya regler om asylsökandes rätt till bistånd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-01 10:26 CEST - Migrationsverket

Korta fakta om den nya bosättningslagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-01 11:41 CET - Migrationsverket

Nu träder nya bosättningslagen i kraft

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-01 09:21 CET - Migrationsverket