Kunskapslyft genom konkreta handböcker

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-20 14:34 CEST - Verbum AB

Verksamhetsnära, konkret och användbart. De tre orden har varit vägledande när Verbum arbetat fram en serie handböcker inom området organisation och ledarskap. Målet är att bidra till ett kunskapslyft för både individer, grupper och verksamheter i Svenska kyrkan.

En fickbok för unga ledare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-11 06:55 CEST - Verbum AB

Verktyg för unga ledare är en liten fickbok fylld med tips på lekar och andakter till de unga ledarna inom kyrkan. Med sina erfarenheter som ledare i Svenska kyrkan ger författarna Jonathan Westerling och Jacob Bergvall verktyg som är lättillgängliga och varierade.

Existentiellt ledarskap – ny bok om att leda och leva

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-12 11:07 CEST - Verbum AB

Kan man leda med sin inre kompass? Är fokus på de ofta svåra livsfrågorna vägen till ett bättre ledarskap? Boken Livet händer! handlar om att vara kvinna och ledare i Svenska kyrkan, om vänskap som växer sig stark i livets slutskede, men också om att återvinna tillit och dra lärdomar för framtiden.

Årets förnyare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-04-28 07:44 CEST - Verbum AB

Nu kommer Årets förnyare i Svenska kyrkan – Ungt ledarskap! Det är en inspirationsbok för alla som möter unga människor i kyrkan – eller skulle vilja göra det oftare.