Digital pressträff 24 februari: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-23 11:25 CET - Västra Götalandsregionen

Under vecka 7 konstaterades 4 762 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 1 procent mer än föregående vecka. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff, i morgon onsdag 24 februari klockan 13:00.

VGR lägesrapport: Färre fall av covid-19, men stickprov tyder på förekomst av den brittiska virusmutationen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-02 14:03 CET - Västra Götalandsregionen

Under vecka 4 konstaterades 4 160 fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med två procent jämfört med föregående vecka. Kartläggning tillsammans med Folkhälsomyndigheten talar för att cirka tio procent av de bekräftade fallen under vecka 4 kan vara orsakade av den brittiska virusmutationen.