Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-20 15:05 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande har anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

Omsorgen gör Lex Sarah-anmälan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-12-20 16:35 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande har inträffat inom hemtjänsten. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-27 16:00 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande inträffade inom hemtjänsten i september. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Omsorgen gör Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-27 13:24 CEST - Kalmar kommun

En händelse har inträffat på ett vård- och omsorgsboende i Kalmar kommun som bedöms vara ett allvarligt missförhållande. Därför skickar omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till IVO för handläggning.

Lex Sarah-anmälan från omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-30 10:00 CEST - Kalmar kommun

En händelse inträffade tidigare i år på ett vård- och omsorgsboende i Kalmar som bedöms vara ett allvarligt missförhållande. Därför skickar nu omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

Incident på omsorgsboende Lex Sarah-anmäls

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-10 12:21 CEST - Kalmar kommun

Åtgärder vidtogs direktEfter händelsen har omsorgsförvaltningen vidtagit flera åtgärder, bland annat har man satt in en extra personal varje dag mellan klockan 10.00-16.00 för att genomföra aktiviteter med omsorgstagaren.

Knuff Lex Sarah-anmäls

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-29 13:57 CEST - Kalmar kommun