Medlare utsedda i pilotförhandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-04 10:35 CEST - Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Gunilla Runnquist och Stefan Hult att medla i arbetstvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen.

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-25 14:38 CEST - Medlingsinstitutet

Medling om skogsavtal

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-29 10:23 CET - Medlingsinstitutet

Medlare utsedda i vård- och omsorgsförhandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-02 15:13 CET - Medlingsinstitutet

Medling om krav på avtal med Bruka Design

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-28 10:30 CET - Medlingsinstitutet

Medlare utsedda i tvisten i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-25 10:44 CET - Medlingsinstitutet

Medlare utsedda i Samhallförhandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-08 15:44 CEST - Medlingsinstitutet

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare för Svenska Kommunalarbetareförbundet.Anders Forsberg är bland annat tidigare riksdagsdirektör och förbundsordförande i Jusek.

Medlare utsedda i förhandlingar för personliga assistenter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-02 09:40 CEST - Medlingsinstitutet

Gunilla Runnnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.Katarina Novák är tidigare vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Medlare utsedda i förhandlingar om avtal för serviceentreprenad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-02 13:25 CEST - Medlingsinstitutet

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-19 11:36 CEST - Medlingsinstitutet