Beslut om bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar i dagvatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-26 10:21 CEST - Naturvårdsverket

Beslut har fattats om vilka sökanden som beviljas 2019 års bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag. Sammanlagt fördelar Naturvårdsverket drygt 38 miljoner kronor under 2019-2021.

Investeringsbidrag kan sökas för att minska utsläpp via dagvatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-20 15:47 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

Ny kunskap om mikroplast från textiltvätt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-31 15:40 CET - Naturvårdsverket

Rapporterna visar att det finns filterlösningar för tvättmaskiner som fungerar, men hur bra de fungerar, och hur de ska hanteras, behöver undersökas vidare. Metoden för att mäta utsläpp av mikroplastfibrer från tvätterier behöver också utvecklas.

10 miljoner i bidrag för att minska spridning av mikroplast i dagvatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-19 14:40 CET - Naturvårdsverket

Sex av de beviljade ansökningarna avser minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner. Resterande avser andra insatser för att minska dagvattens negativa effekter på vattenmiljön.